SPAY konferencia

24. októbra 2018 / Komentáre vypnuté na SPAY konferencia

Články Z činnosti komory

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA,

srdečne vás pozývame na vedecké podujatie „jesenné vedecké
podujatie  „SPAY konferencia, ktorá sa už tradične koná na VŠZaSP
sv. Alžbety v Bratislave. Tohtoročná konferencia je organizovaná v
spolupráci s partnermi: Scranton University v Pennsylvánii (USA),
Prima OZ, HIA o.z. a ďalšími partnermi.

SPAY konferencia sa bude konať dňa 27.10.2018 v Bratislave na VŠZaSP
sv. Alžbety, Nám. 1. mája 1. Predbežný program podujatia si
môžete stiahnuť nižšie.

Prosíme rezervujte si tento termín vo vašich kalendároch na odborné
stretnutie o sociálnej patológii a sociálnych determinantoch zdravia
u detí, mládeže a mladých dospelých. Účasť na konferencii a
strava je bezplatná.

Budeme sa tešiť na vašu účasť a zdieľanie vašich skúseností.

Program SPAY 2018 – predbežný

https://www.seu.sk/prihlasenie-na-konferenciu/