Sociálny pracovník _ nevidený _ nepočutý _ neohodnotený

15. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Sociálny pracovník _ nevidený _ nepočutý _ neohodnotený

Z činnosti komory

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP) s poľutovaním
konštatuje, že v medializovaných informáciách o zvyšovaní platového ohodnotenia a stabilizačných
príspevkoch je SOCIÁLNY PRACOVNÍK _ NEVIDENÝ _ NEPOČUTÝ _ NEOHODNOTENÝ.


V aktuálnej situácii sociálni pracovníci ako súčasť multidisciplinárnych tímov, ktoré zabezpečujú
komplexnú starostlivosť o človeka – či už ide o dospelého alebo dieťa, nemajú rovnocenné postavenie so
svojimi kolegami či už v oblasti ohodnotenia alebo podmienok výkonu svojej práce.


Sociálny pracovník je nenahraditeľnou súčasťou multidisciplinárnych tímov a prináša do nich rozmer
svojej odbornosti, ktorá je fokusovaná na človeka (dospelého, dieťa) a jeho prirodzené sociálne
prostredie.


Sociálni pracovníci pôsobia v sociálnych službách, úradoch, školách a školských zariadeniach,
nemocniciach, centrách pre deti a rodiny i zbore väzenskej a justičnej stráže. I oni nad rámec svojich
pracovných povinností pomáhali našej spoločnosti zvládať napr. pandémiu COVIDu, migračnú krízu.


V tejto chvíli nie je našim záujmom zvyšovať i tak vysoké napätie v spoločnosti, vždy sme sa snažili
o konštruktívnu a korektnú diskusiu.


Veríme, že Vláda SR nájde spôsob, aby bol SOCIÁLNY PRACOVNÍK _ VIDENÝ _ POČUTÝ _
OHODNOTENÝ.

Tlačový správa v PDF formáte TU.

Mgr. Katarína Mažárová
predsedníčka
Slovenská komora SP a ASP (SK SP a ASP)
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

mail: katarina.mazarova@socialnapraca.sk
tel.: 0905 528 105