Školenie v psychosomatike

17. októbra 2017 / Komentáre vypnuté na Školenie v psychosomatike

Články Zo sveta sociálnej práce

Univerzita Palackého v Olomouci otvára program celoživotného vzdelávania zameraný na psychosomatiku.
Školenie je naplánované na 3 roky. Je otvorené aj pre účastníkov zo Slovenska – absolventov sociálnej práce.
V jednom akademickom roku budú štyri 12-hodinové bloky (piatok/sobota).

Prvý blok „Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základoch“ začína už 10. –  11. NOVEMBRA 2017.

Školenie je akreditované Českou lekárskou komorou a Asociáciou klinických psychológov ČR .
Bližšie informácie v priloženom letáku a brožúre. V prípade technických problémov s prihlasovaním konzultujte pani Ivanu Svobodovú (svoiva@gmail.com).