Register povolení

Register povolení na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka (aktualizácia 6.4.2018)

V prípade, že ste v dokumente zistili nezrovnalosti, prosím kontaktujte nás na komora@socialnapraca.sk