Register povolení

Register povolení na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka_aktualizácia_22_3_2016

V prípade, že ste v dokumente zistili nezrovnalosti, prosím kontaktujte nás na komora@socialnapraca.sk