Register povolení

Register povolení na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka_aktualizácia_23_3_2017

V prípade, že ste v dokumente zistili nezrovnalosti, prosím kontaktujte nás na komora@socialnapraca.sk