Programové priority SK SP a ASP na obdobie 2020-2023

4. apríla 2020 / Komentáre vypnuté na Programové priority SK SP a ASP na obdobie 2020-2023

Články Z činnosti komory

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asitentov sociálej práce si na obdobie rokov 2020-2023 navrhla nasledovné programové priorty.

Chce sa venovať najmä:

  • Legislatívne upraviť povinnosť dodržiavania etických zásad pri výkone sociálnej práce u všetkých sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ako základného predpokladu kvalitného výkonu odborných činností v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne v špecifických  oblastiach zdravotníctva, školstva, vnútra, spravodlivosti 
  • Rozšíriť kompetenciu  Slovenskej komory SPaASP o  zabezpečovanie vzdelávania, celoživotného sústavného vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku ako hlavného predpokladu garancie odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce
  • Zjednotiť podmienky výkonu sociálnej práce v pôsobnosti  štátnej správy a orgánov miestnej, resp. územnej samosprávy, ako aj „tretieho sektora“ 
  • Podporiť profesionalizáciu sociálnej práce
  • Vrátiť efektívny a adresný výkon sociálnej práce kompetentným inštitúciám a subjektom

Kompletné programové priorty s vysvetlením nájdete tu.