Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR – výsledky výskumu

6. februára 2018 / Komentáre vypnuté na Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR – výsledky výskumu

Články

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Vo februári minulého roku sme Vás oslovili s ponukou o zapojenie sa do výskumu zameraného na identifikovanie kľúčových hodnôt sociálnej práce na Slovensku. Pán prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. ponúka spracované výsledky výskumu a ďakuje za spoluprácu.