Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR

23. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Profesijné hodnoty sociálnej práce v SR

Články Zo sveta sociálnej práce

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pre kvalitný výkon sociálnej práce je potrebné ju vykonávať aj eticky citlivo. Prostredníctvom predkladaného dotazníka sa snažíme identifikovať profesijné hodnoty sociálnej práce v Slovenskej republike a ich preferencie vzhľadom na určenie kľúčových hodnôt profesie. Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Výskum je anonymný a jeho výsledky budú slúžiť k vyhodnoteniu preferencií kľúčových hodnôt sociálnej práce na Slovensku, čo pomôže nielen k jasnému vymedzeniu, ale umožní porovnávať etiku sociálnej práce na Slovensku so zvyškom sveta. Zároveň veríme, že výsledky tohto výskumu môžu byť aj inšpiráciou pre prax sociálnej práce ako aj skvalitnenie výučby aj vo vzdelávateľských inštitúciách venujúcim sa vzdelávaniu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Kliknite sem pre načítanie prieskumu: http://vyskum.prohuman.sk/index.php/626888?token=52YnhO_cmSaPG6a&lang=sk

Ďakujeme za vašu ochotu a čas venovaný jeho vypĺňaniu. O výskumných výsledkoch vás budeme informovať aj prostredníctvom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Za riešiteľov výskumu: Andrej Mátel, Martina Romanová, Zuzana Senáriková, Peter Brnula, Tibor Roman