Predbežná informácia o konaní doplňujúcich volieb

22. augusta 2017 / Komentáre vypnuté na Predbežná informácia o konaní doplňujúcich volieb

Články Z činnosti komory

Na základe žiadosti súčasného predsedu Slovenskej komory SP a ASP o uvoľnenie z funkcie (niektoré z dôvodov sú popísané v tomto článku) si Vás dovoľujeme informovať, že predstavenstvo pracuje na vyhlásení doplňujúcich volieb. Pokiaľ to bude technicky možné, uskutočnili by sa v avizovanom termíne zasadnutia snemu začiatkom októbra 2017. Aktuálne informácie zverejníme po zasadaní predstavenstva komory, ktoré sa bude konať 6.9.2017 v Ružomberku.

Prosím, uvažujte o Vašej kandidatúre, prípadne vhodných kandidátoch a kandidátkach na túto pozíciu.

Ďakujeme