Pozvánka na odborný seminár „Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy pre odsúdených“.

19. decembra 2019 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na odborný seminár „Resocializačné a výchovné vzdelávacie programy pre odsúdených“.

Články Nezaradené Vzdelávanie

7. 2. 2020, Omšenie.
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako
prijímateľ Národného projektu „Šanca na návrat“, Vás pozýva na
odborný seminár s informáciami o možnostiach participácie a
realizácie programov pre odsúdené osoby.

Viac o seminári na:
https://sancananavrat.sk/7-2-2020-seminar-omsenie