Pozvánka na medzinárodnú konferenciu „Rodina – zdraví – nemoc“

27. mája 2016 / Komentáre vypnuté na Pozvánka na medzinárodnú konferenciu „Rodina – zdraví – nemoc“

Články Zo sveta sociálnej práce

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na
medzinárodnú konferenciu
Rodina – zdraví – nemoc
ktorá sa uskutoční dňa 13. októbra 2016 v Zlíne (CZ).

Organizátormi konferencie sú:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Konferencia je určená najmä pre všeobecné sestry, detské sestry, pôrodné asistentky, zdravotných sociálnych pracovníkov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov, študentov a pedagogických pracovníkov v nelekárskych zdravotníckych odboroch.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke, ako aj na stránke http://rzn.utb.cz/