Poznáme sociálnych pracovníkov roka 2017

5. decembra 2017 / Komentáre vypnuté na Poznáme sociálnych pracovníkov roka 2017

Články Z činnosti komory

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnil Snem členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Pri tejto príležitosti sa Komora rozhodla oceniť sociálnych pracovníkov a sociálne pracovníčky ocenením SOPRA 2017.

Sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci boli ocenení za ich prínos a stelesnenie hodnôt sociálnej práce a etiky, obetavosť, každodenné zdolávanie výziev, prácu presahujúcu rámec komunity a spolupodieľanie sa na tvorbe sociálnej politiky a skvalitňovaní služieb sociálnej práce.

Záštitu nad I. ročníkom slávnostného udeľovania ocenenia SOPRA 2017 prevzal prezident SR pán Andrej Kiska.

Deväťčlenná hodnotiaca komisia na základe posudzovania nominovaných kandidátov rozhodla, že cenu SOPRA 2017 získa štvorica sociálnych pracovníkov. Z rúk novej predsedníčky Slovenskej komory SP a ASP Ing. Mgr. Jarmily Pagáčovej si tak ocenenie osobne prevzali PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA a prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Ďalšími dvomi ocenenými boli aj Mgr. Iva Grejtáková a Mgr. Katarína Mažárová, ktoré sa však slávnostného oceňovania nemohli zúčastniť a ocenenia im boli odovzdané dodatočne.

Slovenská komora SP a ASP nezabudla ani na ostatných nominovaných, ktorých prínos a obetavosť rovnako vyzdvihla a v Poprade aj odmenila. Mgr. Karina Andrášiková, Mgr. Zuzana Bartová, PhDr. Andrea Bukovská, Bc. Monika Dessuet, Mgr. Lucia Lučivjanská, Mgr. Ivan Mako, PhDr. Ľudmila Marko, MBA, Mgr. Iveta Pelcová a Mgr. Jaroslava Tomášová si odniesli špeciálne ďakovné listy.

.

Svojou prítomnosťou prispeli k slávnostnému večeru aj moderátorka a speváčka Anna Repková a speváčka Janais.

Foto: Koba Tuniev Photography

.

Kto sú ocenení sociálni pracovníci?


PhDr. Zuzana JURČOVÁ, PhD., MBA (rozhovor)

V sociálnej oblasti pôsobí už dlhé roky. Pracovala na rôznych pozíciách v rámci inštitúcií zaoberajúcich sa starostlivosťou o človeka. Od roku 2004 pôsobí v Domove sociálnych služieb v Giraltovciach a jej aktuálnou cieľovou skupinou sú ľudia so zdravotným postihnutím.

Pri svojej práci presadzuje individuálny prístup ku klientom, spoluprácu a sieťovanie, podporu k samostatnosti a aktívne trávenie voľného času. Do zariadenia pani Zuzana prináša inovatívny prístup ku klientom, ktorý spočíva v zavádzaní nových, zatiaľ nerozšírených metód sociálnej práce v priamom kontakte s klientom. Práve tu vidí individuálne plánovanie ako nový nástroj v práci sociálneho pracovníka, ako aj prostriedok riešenia individuálnych potrieb klienta.

Za najvyššiu hodnotu považuje pani Zuzana človeka a jeho život, preto jej najvyššou prioritou je pomáhať človeku, ktorý to potrebuje.

Rozhovor so Zuzanou Jurčovou nájdete tu.


prof. PhDr. Michal OLÁH, PhD. (rozhovor)

Už počas strednej školy ho priťahovali chudobní ľudia v uliciach Bratislavy, ktorým rád pomáhal. Ľuďom bez domova nosieval jedlo, brával ich domov a snažil sa im pomáhať tak, ako vedel.

V bratislavskej mestskej časti Lamač bol jeden z prvých útulkov pre bezdomovcov, ktorý viedol Martin Benkovič a Michal mu pomáhal ako dobrovoľník. Po skončení strednej školy sa venoval ľuďom s TBC v nemocnici v Trstenej a po roku sa rozhodol študovať sociálnu prácu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde sa zoznámil s veľkým filantropom a významným vedcom, prof. Vladimírom Krčmérym, ktorý neskôr zásadne ovplyvnil jeho pohľad na sociálnu prácu a jej zmysel.

V sociálnej sfére pracuje nepretržite od roku 1996. Prvé roky pracoval v domovoch sociálnych služieb pre mládež s telesným a mentálnym postihnutím, neskôr ako kurátor pre deti mládež na okresnom úrade a následne viac ako desať rokov výlučne na akademickej pôde. Pred pár rokmi využil ponuku prevziať resocializačnú komunitu pre ľudí bez domova po politickom väzňovi a kňazovi, Dr.h.c. Antonovi Srholcovi. Na akademickej pôde však pôsobí aj naďalej – doobeda je s ľuďmi bez domova v útulku RESOTY a poobede so študentami sociálnej práce a psychológie na VŠZaSP sv. Alžbety v Skalici.

Rozhovor s Michalom Oláhom nájdete tu.


Mgr. Iva GREJTÁKOVÁ

Od roku 2001 sa venuje sociálnej práci v sociálne vylúčených, zväčša rómskych komunitách. V minulosti pôsobila ako terénna sociálna pracovníčka, komunitná pracovníčka a sociálna poradkyňa.

Je tiež supervízorkou a členkou špecializovaného tímu krízovej intervencie Modrý anjel, ktorý ja zameraný na zmierňovanie a likvidáciu následkov krízových situácií v akútnej fáze po mimoriadnej udalosti.

Od roku 2009 pracuje v slovenskej pobočke organizácie Člověk v tísni, ktorá sa v roku 2016 organizačne zlúčila s organizáciou Človek v ohrození, kde sa venuje metodickej koordinácii služieb komunitných centier organizácie.

Ako sama vraví, k sociálnej práci a téme sociálneho vylúčenia a rómskych komunít ju doviedla jej zvedavosť a záujem o to „ako sa veci majú“. Je presvedčená, že všetko, čo funguje, už bolo vymyslené a odskúšané. Stačí iba robiť.


Mgr. Katarína MAŽÁROVÁ

Po skončení štúdia začala pracovať na psychiatrickom oddelení ako sociálna pracovníčka. Aktuálne pracuje v dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne a v Centre včasnej intervencie Trenčín.

Po absolvovaní vysokej školy sa jej vzdelávanie neskončilo, priam naopak – absolvovala dlhodobé psychoterapeutické vzdelávanie, rôzne kurzy a semináre o relaxačných technikách a technikách práce s klientmi a ďalšie.

Počas svojej životnej cesty mala obrovské šťastie na ľudí, od ktorých sa mohla a môže učiť – či už sú to profesionáli alebo pacienti a klienti, ktorí jej podelením sa o svoj životný príbeh umožnili akoby „prežiť niekoľko životov“ a obohatiť tak jej vlastný život.

Ako sama vraví, každý človek je jedinečný a neopakovateľný originál, ktorý je expertom na svoj život a je umením, ktorému sa stále učí, vytvoriť s pacientom či klientom akceptujúci a bezvýhradne prijímajúci vzťah – pretože iba v takomto vzťahu máme možnosť rozvíjať sa a posúvať sa ďalej.