PORADENSTVO PRE ZNEVÝHODNENÝCH MLADÝCH ĽUDÍ

28. februára 2019 / Komentáre vypnuté na PORADENSTVO PRE ZNEVÝHODNENÝCH MLADÝCH ĽUDÍ

Vzdelávanie

Centrum Euroguidance, ktoré sa venuje kariérovému poradenstvu a skvalitňovaniu jeho služieb prostredníctvom výmeny dobrej praxe v rámci krajín Európskej únie, organizuje  

2.apríla v Banskej Bystrici

regionálny seminár, ktorý sa bude venovať téme:

PORADENSTVO PRE ZNEVÝHODNENÝCH MLADÝCH ĽUDÍ.

Na seminári potvrdili účasť lektori z Českej republiky i Slovenska. Program s vystupujúcimi nájdete na stránke

http://euroguidance.sk/index.php?sw=10&cislo_sem=7
Informačný leták