Podpora otvoreného listu predsedovi vlády SR k žiadosti o urýchlenie PROCESU TRANSFORMÁCIE A DEINŠTITUCIONALIZÁCIE.

25. júla 2018 / Komentáre vypnuté na Podpora otvoreného listu predsedovi vlády SR k žiadosti o urýchlenie PROCESU TRANSFORMÁCIE A DEINŠTITUCIONALIZÁCIE.

Články Z činnosti komory

Nezabúdajme, že je potrebné upozorňovať a hovoriť o dôsledkoch nenapredovania.

Na základe iniciatívy Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a Centra podpory deinštitucionalizácie sa aj  Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce stala  súčasťou skupiny viacerých organizácií, ktoré podporili otvorený list predsedovi vlády SR o urýchlenie PROCESU TRANSFORMÁCIE A DEINŠTITUCIONALIZÁCIE. Prípadovú štúdiu, list adresovaný premiérovi a ostatné s podporou súvisiace dokumenty môžete nájsť v prílohach:

otvoreny list_DI_predsedavladySR (2)

priloha1_CRPD _vybor (3)

priloha2_DI_synergie (2)

TS_DI_otvorenylist2018_final (10)