Vzdelávanie

Dnes už niet pochýb o tom, že sa pracovníci v pomáhajúcich profesiách potrebujú rozvíjať a odborne rásť celoživotne a že splnenie predpísaných kvalifikačných podmienok neznamená ukončenie procesu vzdelávania.

Aj preto prinášame ponuku vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov, určené tak pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov.

 

HARMONOGRAM VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ:

13. – 14. 2. 2018, Bratislava – Kurz „Prípadové konferencie“, pre členov komory zdarma, kapacita kurzu je už naplnená!!!
Cieľom vzdelávacieho programu je vybaviť účastníkov poznatkami z oblasti prípadových konferencií ako nástroja práce so sociálne ohrozenými deťmi v širšom spektre situácií, nie len v základných oblastiach sanácie rodiny. Účastníci vzdelávania budú vybavení špecifickými zručnosťami/technikami pre zostavenie multidisciplinátrneho tímu, zvolávanie a vedenie prípadových konferencií., nastavenie cieľov, vyhodnotenie aktuálnej situácie dieťaťa a rodiny, zostavenie tímového plánu – všetko v multidisciplinárnom kontexte.
Prihlasovanie │ Viac info

21. 2. 2018, Bratislava – Workshop DOBRE JESŤ NAPRIEK ZABÚDANIU.
Workshop ponúka vedomosti o dysfágií, o jej príčinách, druhoch, o jej diagnostike a terapii. Záujemcovia sa naučia ,ako uľahčiť jedenie a pitie ľuďom s demenciou, aká postúra človeka je bezpečná pri jedení a pití, t.j. pri ktorej nedochádza k aspirácii a aká konzistencia a štruktúra jedla najviac stimuluje ľudí s demenciou.
PrihlasovanieViac info

5. – 6. 3. 2018, Bratislava – Kurz „Práca s agresívnym klientom“, pre členov komory zdarma, kapacita kurzu je už naplnená!!!
Kurz zoznámi účastníkov s teóriami motivácie k agresívnemu chovaniu pomôže im zorientovať sa v možnostiach predchádzania vyhroteným situáciám, taktiež možnostiam reakcií na agresívne chovanie. Veľká časť kurzu je venovaná nácviku reakcií v konkrétnych situáciách. Kurz sa zaoberá otázkami: čo je agresivita? Ako vyzerá agresívne správanie? Ako ho rozpoznám? Čo s tým podľa svojho temperamentu robím? Čo agresívne správanie robí so mnou? Som agresívny? Ako sa presadzujem? Kurz umožňuje vlastný prežitok, je postavený na autentických skúsenostiach účastníkov. Kladie dôraz na prevenciu, pravidlá a zásady ako s agresivitou, agresívnym klientom zachádzať a ako pracovať so svojou agresivitou.
Prihlasovanie │ Viac info

23. 3. 2018 a 24. 3. 2018, Košice –Arteterapeutické workshopy STROMY I. a STROMY II.
Workshopy sú určené pre všetkých Vás, v pomáhajúcich profesiách, ktorí pri svojej práci s klientom, rodinou, skupinou, komunitou, využívate alebo by ste chceli využívať arteterapiu, ako súčasť expresívnych umeleckých terapií. Bližšie informácie v priložených pozvánkach a letákoch.
Viac info

26. – 27. 3. 2018, Bratislava – Kurz „Potreby klientov“, pre členov komory zdarma, kapacita kurzu je už naplnená!!!
Cieľom kurzu je naučiť sa aktívne pracovať s klientom tak, aby pre neho bola služba čo najefektívnejšia. V rámci stretnutia interaktívnou formou preberiete tie oblasti práce- kontaktu s klientom, ktoré sa týkajú zisťovania zákazky, hľadania skrytej zákazky, vytvárania hypotéz a konfliktu záujmov (klient – pracovník).
Kurz je zameraný na fázy kontaktu, ktoré predchádzajú vlastnému individuálnemu plánovaniu, teda na vytváranie hypotéz o potrebách a škálovanie, ktoré vytvára pracovník ešte pred a v priebehu dojednávania o zákazke a prehlbuje schopnosť pracovníka uvedomiť si jeho potreby a komunikovať ich. V kurze sa počíta s Vaším aktívnym zapojením.
Prihlasovanie │ Viac info

Od 16.4.2018, Skalica – Dlhodobý kurz ZMYSLOVÁ AKTIVIZÁCIA – LEVEL 1, cena kurzu 350 €, pre členov Slovenskej komory SP a ASP cena 150 €
Modul 1: 16.-17.4.2018
Modul 2: 14.-15.5.2018
Modul 3: 11.-12.6.2018
Bližšie info

26. 4. 2018, Ružomberok – Konferencia „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“ Viac info

31. 5. 2018, České Budějovice – konferencia ku Konceptu Zmyslovej aktivizácie „Smyslová aktivizace tělem i duší“. Viac info