Projekt Svetového dňa sociálnej práce 2016

SDSPVedeli ste, že aj sociálna práca má svoj svetový deň? Tento rok ním bude utorok 15. marec a nosnou témou, vyhlásenou Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, je podpora dôstojnosti ľudí a rešpektovanie ľudských práv.

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) už vyše tridsať rokov vyhlasuje Svetový deň sociálnej práce. Tento deň pripadá vždy na tretí utorok v mesiaci marec. Svetový deň sociálnej práce poukazuje na zmysel sociálnej práce ako plnohodnotnej profesie a zdôrazňuje jej spoločenský význam na inštitucionálnej, regionálnej a národnej úrovni, informuje o význame sociálnej práce pre spoločnosť a obhajuje záujmy sociálnej práce v ekonomických a politických systémoch. Propagačný leták IFSW k Svetovému dňu sociálnej práce 2016 si môžete stiahnuť TU.

Aj naša komora sa pripojila k oslavám tohto dňa a pri tejto príležitosti sme ponúkli záujemcom možnosť spolupráce. Spoločne s aktívnymi jednotlivcami, ako aj s celými organizáciami chceme svojim dielom prispieť k šíreniu dobrého mena sociálnej práce tam, kde sociálni pracovníci pôsobia a tiež prispieť k zvyšovaniu statusu sociálnych pracovníkov na Slovensku. Plánované aktivity, realizované pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce prebiehajú počas celého marca a našimi partnermi pri ich realizácii sú:

Sociálny Prešov
Partnerská spolupráca pri organizovaní viacdňového podujatia pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce. Pozvánku na spoločné podujatie nájdete TU.

Občianske združenie Informačný a vzdelávací inštitút
Vytvorenie a distribúcia plagátu o možnostiach využívať služby mediácie.

Centrum sociálnych služieb Domov pod tatrami v Batizovciach
Propagácia práce sociálnych pracovníčok v zariadení sociálnych služieb, v rámci podujatia Spieva celá rodina.

Terénni sociálni pracovníci mesta Žiar nad Hronom
Zorganizovanie série prednášok pre žiakov druhého stupňa základných škôl v meste Žiar nad Hronom o histórii Rómov, rómskej kultúre a sociálnej práci v rómskej komunite.

Sociálne pracovníčky Fakultnej nemocnice v Trenčíne
Propagácia sociálnej práce v zdravotníckych zariadeniach, ako aj ponúkaných služieb sociálnych pracovníčok vo Fakultnej nemocnici Trenčín.

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Propagácia sociálnej práce a posilňovanie statusu pozície sociálneho pracovníka medzi poslucháčmi a absolventmi katerry.

Katedra sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici
Propagácia podujatia organizovaného pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce. Pozvánku na podujatie nájdete TU.