Podkladové materiály k rokovaniu

Milé členky a milí členovia Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Na tejto stránke nájdete jednotlivé podkladové dokumenty  Prosíme, venujte naštudovaniu týchto dokumentov svoj čas, aby sme mohli na zasadnutí snemu flexibilne o nich rokovať.

V súčasnosti platné znenia základných dokumentov komory nájdete na stránke http://socialnapraca.sk/o-nas/zakladne-dokumenty-komory/

Etický kódex revizia_2018 pdf

Smernica o udeľovaní ocenenia SOPRA