Snem 2017

 

Ďakujeme všetkým účastníkom Snemu, ktorí svojou prítomnosťou urobili tento deň výnimočným a prispeli tak k vzájomnému povzbudeniu sa.

Článok k Snemu Slovenskej komory SP a ASP nájdete na tomto odkaze.

 


 

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory SP a ASP,

srdečne Vás pozývame na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2017 v Poprade, v priestoroch hotela Kaskáda (Hlavná 3641/30, 059 51 Poprad – Matejovce), v čase od 10:30 – 16:00 (prihlasovanie na snem).

Po zasadnutí snemu komory bude nasledovať slávnostné odovzdávanie ocenenia SOCIÁLNY PRACOVNÍK ROKA 2017 (SOPRA 2017), spojené s kultúrnym programom, na ktoré Vás rovnako srdečne pozývame. Záštitu nad I. ročníkom slávnostného udeľovania ocenenia SOPRA 2017 prevzal prezident SR pán Andrej Kiska.

PROGRAM SNEMU

Program snemu nájdete na tomto odkaze.
Podkladové materiály k rokovaniu snemu

DOKUMENTY (pre zamestnávateľov a cestovné náklady)

Pre potreby uvoľnenia zo zamestnania sme pripravili list pre Vašich zamestnávateľov. Budeme radi, ak Vám pomôže.
Členom komory, ktorí sa zúčastnia zasadnutia snemu aj slávnostného podujatia a ktorí si splnili povinnosť člena uhradiť členský príspevok, preplatí komora cestovné do výšky ceny lístka hromadnej dopravy a ubytovanie do výšky 15 € po predložení vyplneného formuláru cestovného príkazu:

Cestovný príkaz snem Poprad 22.11.2017 – autobus, vlak
Cestovný príkaz snem Poprad 22.11.2017 – PHM do výšky cestovného VHD

UBYTOVANIE (možnosti)

Ak máte záujem o ubytovanie v hoteli Kaskáda, kde sa bude konať zasadnutie snemu, kontaktujte prosím nášho projektového koordinátora Martina Boreckého (+421 948 922 261, martin.borecky@socialnapraca.sk) a zarezervujte si ubytovanie cez neho. Ubytovanie v tomto hoteli zahŕňa aj raňajky.

V inom prípade si prosím rezervujte ubytovanie individuálne v závislosti od Vašich preferencií (ďalšie možnosti ubytovania v Poprade nájdete na tomto linku). Pri kontaktovaní jednotlivých zariadení môžete povedať, že ste dostali odporúčania od nás z Komory (náš projektový koordinátor Martin Borecký bol v kontakte so všetkými zariadeniami).

PRIHLASOVANIE NA SNEM

Prosíme Vás o prihlásenie svojej účasti cez prihlasovací formulár do 7. novembra 2017. Pomôžete nám tak pripraviť naše spoločné stretnutie tak, aby čo najlepšie odpovedalo Vašim potrebám.
V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujete na mailovej adrese komora@socialnapraca.sk.

DOPLŇUJÚCE VOĽBY

Tohtoročné zasadnutie snemu komory bude spojené aj s doplňujúcimi voľbami, nakoľko súčasný predseda pán Mgr. Peter Kulifaj požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu Slovenskej komory SP a ASP.

Radi by sme Vás touto cestou informovali aj o lehotách platných pre konanie doplňujúcich volieb v zmysle volebného poriadku Slovenskej komory SP a ASP:

Prijatie uznesenia o konaní doplňujúcich volieb6.9.2017
Navrhovanie kandidátov na členov volebnej komisiedo 13.10.2017, vrátane
Ustanovenie volebnej komisie predstavenstvomnajneskôr do 2.11.2017
Navrhovanie kandidátov na voľbu predsedu komorydo 13.10.2017, vrátane
Informovanie kandidátov o vylúčení z voľby predsedu komory v zmysle Čl. 6, bodu 9 (ak je relevantné)najneskôr 12.11.2017, vrátane
Konanie doplňujúcich volieb22.11.2017

KANDIDÁTI

Do stanoveného termínu 13.10.2017 boli doručené na adresu komory štyri nominácie na funkciu predsedu Slovenskej komory SP a ASP a 5 nominácií na členov volebnej komisie.

Na funkciu predsedu Slovenskej komory SP a ASP prišli nasledovné nominácie:
1. Mgr. Karin Horvátová, CK0551 (kandidovanie na základe vlastného návrhu)
2. PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD., CK0132 (návrh na kandidáta od Mgr. Petry Závackej, CK0388)
3. prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., CK0250 (návrh na kandidáta od Mgr. Martiny Ondrejkovej, CK0253)
4. Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, CK0262 (návrh na kandidáta od PhDr. Jany Mazalánovej, CK0223 a od Mgr. Renáty Zelezníkovej, CK0475)

Dňa 17.10.2017 sa pán prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. svojej kandidatúry písomne vzdal.
Dňa 23.10.2017 sa pani Mgr. Karin Horvátová svojej kandidatúry písomne vzdala.

BLIŽŠIE INFO O KANDIDÁTOCH

  1. PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD., CK0132
  2. Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, CK0262

VOLEBNÁ KOMISIA

Na funkciu člena volebnej komisie Slovenskej komory SP a ASP prišli nasledovné nominácie:

  1. Mgr. Katarina Bednárová, CK0017 (kandidovanie na základe vlastného návrhu)
  2. Mgr. Martina Gymerská, HC0004 (návrh na kandidáta od Ing. Mgr. Jarmily Pagáčovej, CK0262)
  3. PhDr. Ján Hakoš, HC0005 (kandidovanie na základe vlastného návrhu)
  4. PhDr. Peter Seman, CK0302 (návrh na kandidáta od Ing. Mgr. Jarmily Pagáčovej, CK0262)
  5. Mgr. Peter Vilček, CK0373 (návrh na kandidáta od Ing. Mgr. Jarmily Pagáčovej, CK0262)

Dňa 2.11.2017 boli všetci nominovaní vymenovaní za členov volebnej komisie.