Vzdelávanie „Múdre štvrtky“

Dnes už niet pochýb o tom, že sa pracovníci v pomáhajúcich profesiách potrebujú rozvíjať a odborne rásť celoživotne a že splnenie predpísaných kvalifikačných podmienok neznamená ukončenie procesu vzdelávania.
Aj preto prinášame ponuku vzdelávacích aktivít pod názvom „Múdre štvrtky“, určené tak pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov.

Harmonogram vzdelávacích podujatí Vám prinesieme v najbližšie dni.