Vzdelávanie

Dnes už niet pochýb o tom, že sa pracovníci v pomáhajúcich profesiách potrebujú rozvíjať a odborne rásť celoživotne a že splnenie predpísaných kvalifikačných podmienok neznamená ukončenie procesu vzdelávania.

Aj preto prinášame ponuku vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov, určené tak pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov.

 

HARMONOGRAM VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ:

10. – 11. 11. 2017, Olomouc – Prvý blok „Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základoch“.
Úvodný blok je súčasťou dlhodobého školenia v psychosomatike. Bližšie informácie o školení nájdete TU.

15. – 16. 11. 2017, Poprad – Workshop: Možnosti využitia Gestalt terapie  v sociálnej práci, pre členov komory zdarma
Cieľom workshopu je predstavenie teoretických základov  a  metodológie gestalt terapie a možnosti ich využitia v sociálnej práci. Cieľovou skupinou workshopu sú sociálni pracovníci, ktorých činnosť je zameraná na pomoc a podporu ľuďom v oblasti individuálneho a skupinového poradenstva. Workshopom nás bude sprevádzať pani Mgr. Gabriela Linhardtová – výcviková Gestalt terapeutka. Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu záväzne prihlásiť cez prihlasovací formulár. Bližšie informácie o Gestalt terapii si môžete stiahnuť TU.

24. – 25. 11. 2017, Košice – ARTETERAPEUTICKÉ DNI VÝCHODU 2017 (Kreatívne prístupy v sociálno psychologickej praxi)
Prednášky, workshopy a sprievodné podujatia budú súčasťou veľkej konferencie, ktorá má interdisciplinárny charakter a zároveň je akreditovaná Slovenskou komorou psychológov a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.
ProgramPozvánka │ Prihlasovanie │ Organizačné informácie

28. 11. 2017, Skalica  Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie, pre členov komory zdarma
Po úspešnom zorganizovaní seminára v Ružomberku, majú záujemcovia, ktorí nestihli Ružomberok možnosť absolvovať seminár v Skalici. Seminár sa opäť uskutoční pod vedením Ing. Hany Vojtovej, garantky konceptu Zmyslovej aktivizácie v ČR. Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu záväzne prihlásiť cez prihlasovací formulár. Bližšie informácie si môžete stiahnuť v priloženej pozvánke.

7. – 8. 12. 2017, Piešťany – KONFERENCIA: Spoločne proti Alzheimerovej chorobe
Tematické zameranie konferencie je sústredené na zdravý životný štýl seniorov, multidisciplinárnu spoluprácu pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou a špecifiká domácej starostlivosti o pacienta s ACH. Bližšie informácie si môžete stiahnuť v priloženej pozvánke.

4. – 5. 1. 2018, Bratislava – Kurz „Kontakt s klientom so špecifickými potrebami“, pre členov komory zdarma
Hlavnou témou kurzu sú otázky spojené s klientmi, ktorí prešli psychiatrickou skúsenosťou. Čo mu je? Mám sa ho báť? Ako s ním hovoriť? Čo pre neho môžem urobiť? Ako nakladať s bludy, ktorými trpí? V rámci kurzu budeme spoločne odpovedať na tieto ale aj iné otázky spojené s danou témou. Zameriame sa na to, ako pracovať a chápať kontakt s takýmito klientmi. Jedná sa o prácu interaktívnu s dramaterapeutickými prvkami.
PrihlasovanieViac info

16. – 17. 1. 2018, Bratislava – Kurz „Hranice“, pre členov komory zdarma
Viac info doplníme čoskoro
Prihlasovanie │ Viac info

13. – 14. 2. 2018, Bratislava – Kurz „Prípadové konferencie“, pre členov komory zdarma
Cieľom vzdelávacieho programu je vybaviť účastníkov poznatkami z oblasti prípadových konferencií ako nástroja práce so sociálne ohrozenými deťmi v širšom spektre situácií, nie len v základných oblastiach sanácie rodiny. Účastníci vzdelávania budú vybavení špecifickými zručnosťami/technikami pre zostavenie multidisciplinátrneho tímu, zvolávanie a vedenie prípadových konferencií., nastavenie cieľov, vyhodnotenie aktuálnej situácie dieťaťa a rodiny, zostavenie tímového plánu – všetko v multidisciplinárnom kontexte.
Prihlasovanie │ Viac info

5. – 6. 3. 2018, Bratislava – Kurz „Práca s agresívnym klientom“, pre členov komory zdarma
Kurz zoznámi účastníkov s teóriami motivácie k agresívnemu chovaniu pomôže im zorientovať sa v možnostiach predchádzania vyhroteným situáciám, taktiež možnostiam reakcií na agresívne chovanie. Veľká časť kurzu je venovaná nácviku reakcií v konkrétnych situáciách. Kurz sa zaoberá otázkami: čo je agresivita? Ako vyzerá agresívne správanie? Ako ho rozpoznám? Čo s tým podľa svojho temperamentu robím? Čo agresívne správanie robí so mnou? Som agresívny? Ako sa presadzujem? Kurz umožňuje vlastný prežitok, je postavený na autentických skúsenostiach účastníkov. Kladie dôraz na prevenciu, pravidlá a zásady ako s agresivitou, agresívnym klientom zachádzať a ako pracovať so svojou agresivitou.
Prihlasovanie │ Viac info

29. – 30. 3. 2018, Bratislava – Kurz „Potreby klientov“, pre členov komory zdarma
Cieľom kurzu je naučiť sa aktívne pracovať s klientom tak, aby pre neho bola služba čo najefektívnejšia. V rámci stretnutia interaktívnou formou preberiete tie oblasti práce- kontaktu s klientom, ktoré sa týkajú zisťovania zákazky, hľadania skrytej zákazky, vytvárania hypotéz a konfliktu záujmov (klient – pracovník).
Kurz je zameraný na fázy kontaktu, ktoré predchádzajú vlastnému individuálnemu plánovaniu, teda na vytváranie hypotéz o potrebách a škálovanie, ktoré vytvára pracovník ešte pred a v priebehu dojednávania o zákazke a prehlbuje schopnosť pracovníka uvedomiť si jeho potreby a komunikovať ich. V kurze sa počíta s Vaším aktívnym zapojením.
Prihlasovanie │ Viac info