Vzdelávanie

Dnes už niet pochýb o tom, že sa pracovníci v pomáhajúcich profesiách potrebujú rozvíjať a odborne rásť celoživotne a že splnenie predpísaných kvalifikačných podmienok neznamená ukončenie procesu vzdelávania.
Aj preto prinášame ponuku vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov, určené tak pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov.

HARMONOGRAM VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ:

7. 9. 2017, RužomberokSeminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie
Bližšie informácie o koncepte Zmyslovej aktivizácie, ako aj o pripravovanom seminári nájdete na stránke komory. Seminár sa uskutoční pod vedením Ing. Hany Vojtovej, garantky konceptu Zmyslovej aktivizácie v ČR. Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu záväzne prihlásiť u pani doc. PhDr. Ireny Kamanovej, PhD., MHA, (e-mail:irena.kamanova@ku.sk).

10. 10. 2017, Prešov – KONFERENCIA: Multidisciplinárny a celostný manažment pomoci závislým osobám a ich rodinám
Cieľom konferencie je prezentovať aktuálne trendy v prístupoch k prevencii a intervencii v oblasti závislostí od psychoaktívnych látok a nelátkových závislostí optikou adiktológie  a sociálnej práce a ich prienikov a možností spolupráce, s dôrazom na princíp celostného manažmentu v kontexte integrovaného prístupu. Bližšie informácie si môžete stiahnuť v priloženej pozvánke.

11. 10. 2017, Košice – REGIONÁLNA KONFERENCIA: Mosty k rodine 2017, 12. ročník
18. 10. 2017, Bratislava – REGIONÁLNA KONFERENCIA: Mosty k rodine 2017, 12. ročník
19. 10. 2017, Banská Bystrica – REGIONÁLNA KONFERENCIA: Mosty k rodine 2017, 12. ročník
Bližšie informácie v pozvánke, prihlasovanie na stránke https://mosty.usmev.sk/

13. 10. 2017, Košice – Fórum o integrácii: Malý trh sociálnych inovácií
Registrácia do 6.10.2017 cez prihlasovací formulár, bližšie informácie a program TU.

18. – 19. 10. 2017, Piešťany – KONFERENCIA: Profesijné hodnoty sociálnej práce.
Bližšie informácie a program nájdete v priloženej pozvánke.

10. – 11. 11. 2017, Olomouc – Prvý blok „Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základoch“.
Úvodný blok je súčasťou dlhodobého školenia v psychosomatike. Bližšie informácie o školení nájdete TU.

15. – 16. 11. 2017, Poprad – Workshop: Možnosti využitia Gestalt terapie  v sociálnej práci
Cieľom workshopu je predstavenie teoretických základov  a  metodológie gestalt terapie a možnosti ich využitia v sociálnej práci. Cieľovou skupinou workshopu sú sociálni pracovníci, ktorých činnosť je zameraná na pomoc a podporu ľuďom v oblasti individuálneho a skupinového poradenstva. Workshopom nás bude sprevádzať pani Mgr. Gabriela Linhardtová – výcviková Gestalt terapeutka. Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu záväzne prihlásiť cez prihlasovací formulár. Bližšie informácie o Gestalt terapii si môžete stiahnuť TU.

28. 11. 2017, SkalicaSeminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie
Po úspešnom zorganizovaní seminára v Ružomberku, majú záujemcovia, ktorí nestihli Ružomberok možnosť absolvovať seminár v Skalici. Seminár sa opäť uskutoční pod vedením Ing. Hany Vojtovej, garantky konceptu Zmyslovej aktivizácie v ČR. Záujemcovia o účasť na seminári sa môžu záväzne prihlásiť cez prihlasovací formulár. Bližšie informácie si môžete stiahnuť v priloženej pozvánke.

7. – 8. 12. 2017, Piešťany – KONFERENCIA: Spoločne proti Alzheimerovej chorobe
Tematické zameranie konferencie je sústredené na zdravý životný štýl seniorov, multidisciplinárnu spoluprácu pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou a špecifiká domácej starostlivosti o pacienta s ACH. Bližšie informácie si môžete stiahnuť v priloženej pozvánke.