Univerzitná konferencia

„Univerzitná konferencia“

Medzi hlavné ciele Slovenskej komory SP a ASP patrí ochrana statusu profesie sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce a podieľanie sa na jeho spoločenskom zvyšovaní. Jedným zo spôsobov, ako tomu napomôcť, je aj efektívna spolupráca s univerzitami a vysokými školami, ktoré ponúkajú vysokoškolské štúdium I. a II. stupňa, v študijnom odbore Sociálna práca.

Našou snahou je prepájať profesionálnu prípravu študentov s potrebami každodennej praxe sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. V tomto roku plánujeme zorganizovať stretnutie so zástupcami vysokých škôl a univerzít so študijným odborom Sociálna práca. Veríme, že vzájomnou spoluprácou prispejeme k skvalitneniu prípravy sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorá bude reflektovať potreby súčasnej praxe.

O termínoch plánovaných stretnutí budeme zástupcov jednotlivých univerzít a vysokých škôl informovať prostredníctvom mailovej komunikácie, ako aj na tejto web stránke.