STUDENT CAMP

Abecedný zoznam úspešných študentov, s ktorými sa uvidíme na Student Campe (20. – 22.10.2017):
Romana Bradíková
Jana Cádriková
Ildikó Csiffáry
Andrea Čapkovičová
Silvia Danišová
Veronika Endrychová
Dominika Furková
Tímea Grlická
Lucia Holečková
Erika Jurči
Karolína Kováčová
Zlatica Kudráčová
Eva Kyselová
Lucia Mesarosova
Zuzana Miškovičová
Ines Muráriková
Soňa Paulovičová
Katarína Peťko
Stanislav Polaček
Eliška Poradová
Petra Rajtóková
Zuzana Šrahůlková
Ria Šrámková
Terézia Štellmachová
Anna Vnučáková
Natália Vojtušová
Margaréta Žigová
Dominika Žilková
Tomáš Žitnay

Gratulujeme a tešíme sa na Vás!


Podujatie, ktoré voláme Student camp, je určené pre študentov a študentky odboru sociálna práca, ktorí majú záujem spoznať nových ľudí a v budúcnosti – po skončení štúdia – pôsobiť v sociálnej oblasti.

Základné informácie:
➡ 
3 dni strávite v spoločnosti mentorov a študentov z iných škôl, kde budete spoločne pracovať na vyriešení jednej úlohy z oblasti sociálnej práce
➡ Termín konania aktivity je 20. – 22. október 2017
➡ Účastnícky poplatok nie je žiaden, ubytovanie a stravovanie zabezpečuje organizátor. Jediným Vaším nákladom tak bude doprava na miesto (v Žilinskom kraji)

Základné podmienky zapojenia sa do aktivity:
➡ 
Študent 2. alebo 3. ročníka Bc. štúdia v odbore sociálna práca
➡ Študent 1. alebo 2. ročníka Mgr. štúdia v odbore sociálna práca
➡ Vyplnenie prihlášky s pravdivým uvedením všetkých údajov
➡ Spracovanie úlohy (zadanie úlohy bude zaslané všetkým prihláseným na mail 22. septembra 2017)
➡ Zaslanie motivačného listu (spolu so zadaním úlohy príde aj informácia o štruktúre motivačného listu)

Spôsob výberu účastníčok a účastníkov:
Spomedzi všetkých prihlásených vyberie komisia 3 – 4 študentov z každej VŠ a to na základe týchto kritérií:

1. Spracovanie úlohy (max. 20 bodov)
2. Motivačný list – najmä v kontexte cieľov do budúcnosti, no i doterajšieho pôsobenia (max. 10 bodov)
3. Priemer známok za akademický rok 2016/2017 (max. 10 bodov)

Všetkých študentov budeme informovať o výsledku výberového procesu. Vybraní študenti dostanú bližšie informácie o ďalšom postupe.

DEADLINE PRE PRIHLÁSENIE SA DO VÝBEROVÉHO PROCESU PRE STUDENT CAMP JE 21. SEPTEMBRA 2017.

PRIHLASOVANIE NA STUDENT CAMP BOLO UKONČENÉ