Aktivity 2017

V roku 2017 plánujeme realizovať viacero aktivít.

V rámci aktivít smerujúcich k rozvoju sociálnej práce na Slovensku plánujeme:

V rámci aktivít smerujúcich k zvyšovaniu statusu sociálnej práce plánujeme:

V rámci aktivít smerujúcich k profesionálnemu rozvoju členov komory plánujeme:

V rámci aktivít smerujúcich k rozširovaniu členskej základne komory plánujeme:

  • Organizovanie stretnutí / konferencií v štýle „TEDx Sociálna práca“
  • Organizovanie „Student camp-u“ – víkendového stretnutia talentovaných a aktívnych študentov katedier sociálnej práce s odborníkmi – workshopy, prednášky…)
  • Medializácia a PR aktivity komory