Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Prečo odovzdávam štafetu (predčasne) ďalej…

Vážené kolegyne a kolegovia, sociálne pracovníčky a pracovníci,

dovoľujem si Vás týmto článkom informovať o svojom rozhodnutí rezignovať na pozíciu predsedu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Posledné týždne som totiž intenzívne uvažoval, či som skutočne „správna osoba na správnom mieste v autobuse“ a napokon som dospel k záveru, že príležitosť určiť smerovanie komory by mal dostať niekto ďalší. Dôvodov, ktoré ma presvedčili o tejto voľbe je viacero, zhrnúť ich je možné do štyroch základných okruhov:

Read More

ROZHOVOR: „Edukácia diabetikov je veľmi dôležitá“

Mgr. Ivan Lenorák je predsedom Základnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska Petržalka. Taktiež je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej komory SP a ASP. Pri jednom spoločnom stretnutí sme sa zhodli na tom, že by pre Vás mohlo byť užitočné dozvedieť sa viac o oblasti, v ktorej sa dlhé roky aktívne angažuje.

Vážený pán Mgr. Ivan Lenorák, môžete nám prosím v krátkosti predstaviť činnosť vašej základnej organizácie?

Sme občianske združenie, ktoré sa zameriava na vzdelávanie a edukáciu pre klientov s ochorením Diabetes mellitus (DM). Cieľom našej organizácie je naučiť klientov s ochorením DM plnohodnotne žiť Read More

O žene, ktorá právom nosila svoje priezvisko

V auguste 2014 zomrela jedna z najvýznamnejších českých aktivistiek za práva ľudí s postihnutím, pani Jana Hrdá. Sama po autonehode ochrnutá na väčšinu tela dokázala zaviesť v Česku systém osobnej asistencie a zásadne tak zlepšiť kvalitu života ľudí so zdravotným postihnutím. Vypočujte si spomienkový rozhlasový dokument na túto vzácnu ženu.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3900189

http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/hlava-mi-zustala-aneb-o-zene-ktera-pravem-nosila-sve-prijmeni–1421853