Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Vážené kolegyne a vážení kolegovia

pod záštitou primátora mesta Ružomberka MUDr. Igora Čombora, PhD.

a dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD.

 Vás srdečne pozývame na  MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFEENCIU

Sociálne služby v samospráve

Cieľom konferencie je prezentovať aktuálny stav plánovania sociálnych služieb v samospráve, vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu v plánovaní sociálnych služieb.

Bližšie informácie o programe a prednáškach nájdete pod nasledujúcim odkazom.

PROGRAM KONFERENCIE

Vzdelávacia aktivita – Arteterapeutické dni východu 2018 v Košiciach.

Vážení kolegovia,

DENNÉ CENTRUM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA PRAEMIUM – PERMANSIO s.r.o. a Facilitas n.o.  Košice  a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II.

si Vás srdečne dovoľujú pozvať na odbornú vzdelávaciu aktivitu
Arteterapeutické dni východu 2018 v Košiciach.
KONFERENCIA MÁ INTERDISCIPLINÁRNY CHARAKTER, JE AKREDITOVANÁ
SLOVENSKOU KOMOROU PSYCHOLÓGOV A REGIONÁLNOU KOMOROU SESTIER A
PÔRODNÝCH ASISTENTIEK KOŠICE II.

Pozvánku a program nájdete v prílohe .

Pozvánka s programom

Spoločne proti Alzheimerovej chorobe

AkSen–aktívny senior o.z., Vás srdečne pozýva na

4.ROČNÍK KONFERENCIE SPOLOČNE PROTI ALZHEIMEROVEJ CHOROBE,
ktorá sa bude konať v dňoch 11.-12.10 2018  v priestoroch hotela PARK v Piešťanoch. V prílohe nižšie nájdete Informačný list o konferencii a Prihlášku na konferenciu. Zoznam prednášok a workshopov bude účastníkom dodaný po uzavretí prihlášok prednášateľov. Konferencie sa v prípade záujmu môžete zúčastniť nielen ako aktívny alebo pasívny účastník, ale aj ako vystavovateľ, sponzor, partner.

Prihláška

Informačný list 2018

Priloha