Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Si študent sociálnej práce? Využi jedinečnú príležitosť. POĎ DO TOHO!

A je to tu. Po letných prázdninách sa pomaly ale isto opäť rozbieha škola. Ranné vstávanie, „cviká“, prednášky, skriptá, zápočty, skúšky, … . Samá teória.

Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že pre moju pracovnú činnosť mi dala najviac prax. Teória je fajn a aj veľmi podstatná, no prax sa nedá ničím nahradiť. Read More

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Na základe doručenej žiadosti predsedu Slovenskej komory SP a ASP, Mgr. Petra Kulifaja, o uvoľnenie z funkcie sa predstavenstvo komory na svojom rokovaní dňa 6.9.2017 uznieslo na nasledovnom uznesení:

V zmysle čl. 13 Volebného poriadku a z dôvodu naplnenia podmienok uvedených v čl. 4 bod 4, písm. b), vyhlasuje predstavenstvo komory termín konania doplňujúcich volieb, ktorým je streda, 22.11.2017. Doplňujúce voľby sa budú konať v Poprade (presné miesto bude v dostatočnom predstihu doplnené).

Read More

Predbežná informácia o konaní doplňujúcich volieb

Na základe žiadosti súčasného predsedu Slovenskej komory SP a ASP o uvoľnenie z funkcie (niektoré z dôvodov sú popísané v tomto článku) si Vás dovoľujeme informovať, že predstavenstvo pracuje na vyhlásení doplňujúcich volieb. Pokiaľ to bude technicky možné, uskutočnili by sa v avizovanom termíne zasadnutia snemu začiatkom októbra 2017. Aktuálne informácie zverejníme po zasadaní predstavenstva komory, ktoré sa bude konať 6.9.2017 v Ružomberku.

Prosím, uvažujte o Vašej kandidatúre, prípadne vhodných kandidátoch a kandidátkach na túto pozíciu.

Ďakujeme