Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Svetový deň sociálnej práce 2018

Svetový deň sociálnej práce (SDSP) ustanovila Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) v roku 1983 a neskôr sa ako partneri podieľali pri príprave ďalšie organizácie z oblasti sociálnej práce, ako napríklad Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce (IASSW). Svetový deň sociálnej práce sa stal zlatým klincom v kalendári sociálnej práce, kedy sociálni pracovníci po celom svete v spolupráci s jednotlivcami, rodinami, komunitami a širšou spoločnosťou oslavujú a vyzdvihujú prínos profesie. Tento sviatok sa oficiálne oslavuje vždy tretí utorok v mesiaci marec.

V tento deň sociálni pracovníci a ich stavovské organizácie na celom svete dávajú do pozornosti svojim vládam, komunitám a kolegom jedinečný a významný prínos profesie sociálnej práce. Prostredníctvom sprievodných aktivít vyzdvihujú prínos sociálnej práce pre trvalo udržateľný rozvoj komunít, spojený s obhajovaním sociálnej spravodlivosti a ľudských práv. Read More

Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (výskum)

Vážené sociálne pracovníčky, asistentky sociálnej práce, vážení sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce

tento dotazník je určení pre odborníkov pôsobiacich v praxi. Jeho cieľom je analýza viacerých oblastí ďalšieho (sústavného) vzdelávania sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Prosíme Vás o jeho pravdivé a pozorné vyplnenie. Zber informácií je anonymný a bude použitý predovšetkým pre vedecké účely. Závery skúmania budú taktiež aplikované v kontexte skvalitňovanie sústavného vzdelávania a uverejnené v odbornej tlači a na stránke komory. Za Váš čas, úprimnosť a ochotu Vám vopred ďakujeme.
Za výskumný tím Vám ďakuje prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (andrej.matel@gmail.com)

Read More

Pozvánka na arteterapeutické workshopy STROMY I. a STROMY II.

Denné centrum duševného zdravia Vás srdečne pozýva

na Zážitkovo vzdelávacie arteterapeutické workshopy STROMY I. a STROMY II.,
ktoré sa uskutočnia v piatok 23.3.2018 a v sobotu 24.3.2018 vo Facilitas n.o., Košice.

Workshopy sú určené pre všetkých Vás, v pomáhajúcich profesiách, ktorí pri svojej práci s klientom, rodinou, skupinou, komunitou, využívate alebo by ste chceli využívať arteterapiu, ako súčasť expresívnych umeleckých terapií.

Bližšie informácie nájdete v priložených pozvánkach.
Pozvánka na Stromy 1
Pozvánka na Stromy 2