Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete v menu vyššie.

............................................................................................................................................

Konferencia ku Konceptu Zmyslovej aktivizácie

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb,

prijmite prosím pozvanie na konferenciu ku Konceptu Zmyslovej aktivizácie,
ktorá sa bude konať dňa 31.5.2018 v Českých Budějoviciach.

Na konferencii bude popri mnohých zaujímavých prednáškach predstavená nová autorská kniha o Koncepte Zmyslovej aktivizácie a novinkou je tiež udelenie Ceny Zmyslovej aktivizácie.

Prihlásenie na konferenciu: http://www.smyslovaaktivizace.cz/index.php/konference/194-konference-2018-smyslova-aktivizace-telem-i-dusi

Pozvánka na stiahnutie TU.

Konferencia „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“

Katolícka univerzita v Ružomberku v spolupráci s partnermi

Vás pozývajú na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.

Konferencia sa uskutoční dňa 26. apríla 2018

v priestoroch Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 48.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Katarína Mažárová: Vykonávať prácu ako povolanie

V poslednom zo série rozhovorov s laureátmi ocenenia SOPRA nám Mgr. Katarína Mažárová porozprávala aj o tom, akými slovami ju privítal jej otec, keď po prvom semestri ukončila štúdium technického smeru, čo pre ňu znamená práca s ľuďmi, či ako vníma svoje členstvo v Komore. Read More