Otvorený list predsedovi vlády, ministrovi MPSVR, ZMOS, ÚMaO, primátorom a starostom

17. septembra 2020 / Komentáre vypnuté na Otvorený list predsedovi vlády, ministrovi MPSVR, ZMOS, ÚMaO, primátorom a starostom

Články Z činnosti komory

SKSPaASP poslala otvorený list predsedovi vlády SR, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, predsedovi združenia miest a obcí Slovenska, prezidentovi Únie miest a obcí Slovenska, primátorom a starostom miest a obcí, ktorý sa týka finančného ocenenia terénnych sociálnych pracovníkov počas pandémie COVID-19.

Znenie listu si môžete prečítať tu.