Odborná prax a štúdium v USA – Hubert H. Humphrey štipendijný program

25. apríla 2018 / Komentáre vypnuté na Odborná prax a štúdium v USA – Hubert H. Humphrey štipendijný program

Články Zo sveta sociálnej práce

Vážení priatelia,

Fulbrightova komisia si vás dovoľuje upozorniť na príležitosť uchádzať sa o HUBERT H. HUMPHREY ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM, ktorý odborníkom a profesionálom z rôznych oblastí umožňuje absolvovať 10-mesačnú pracovno-študijnú stáž na prestížnych amerických univerzitách. Program umožňuje spojiť štúdium s niekoľkotýždňovou odbornou praxou vo vládnych alebo neziskových organizáciách a v súkromnom sektore v USA.

Kandidáti musia mať ukončené magisterské štúdium, minimálne 5-ročnú súvislú prax v danom odbore, aktívnu znalosť anglického jazyka, slovenské štátne občianstvo, žiadnu alebo minimálnu skúsenosť v USA a preukázať potenciál pre profesionálny rozvoj.

Štipendium pokrýva náklady za víza a letenky, ubytovanie, štúdium a poplatky spojené s účasťou na rôznych odborných podujatia, ako sú konferencie, worshopy, semináre a pod.

TERMÍN UZÁVIERKY PODÁVANIA PRIHLÁŠOK NA ŠKOLSKÝ ROK 2019 – 2020 JE 14. SEPTEMBER 2018.

Viac informácií o programe a oblastiach podpory nájdete na stránke:

http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program

alebo na The Hubert H. Humphrey Fellowship.