OCENENIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK – SOPRA 2023 (nominácie už len do 31.8.2023)

23. augusta 2023 / Komentáre vypnuté na OCENENIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK – SOPRA 2023 (nominácie už len do 31.8.2023)

Z činnosti komory

Vážené sociálne pracovníčky, / Vážení sociálni pracovníci,

v roku 2023 chceme znova oceniť sociálnych pracovníkov prestížnym ocenením SOPRA, ktorú udeľuje Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP).                                          Týmto ocenením vyjadrujeme svoje uznanie členkám a členom SK SP a ASP za prínos v oblasti výkonu sociálnej práce u asistentov sociálnej práce a sociálnych pracovníkov v nasledovných kategóriách:

1. Kategória sociálny pracovník:

a) Sociálny pracovník – manažér

b) Sociálny pracovník v praxi

c) Mimoriadne ocenenie sociálny pracovník

2. Kategória asistent sociálnej práce:

a) Asistent sociálnej práce v praxi

b) Mimoriadne ocenenie asistent sociálnej práce

Ocenenie bude slávnostne odovzdané sociálnym pracovníkom /pracovníčkam a asistentom/ asistentkám sociálnej práce 4. októbra 2023.

Pokiaľ poznáte vo vašom okolí niekoho, kto si takéto ocenenie zaslúži, zašlite nám do 31. augusta 2023 svoj návrh v tejto štruktúre na email michalolah.socialworker@gmail.com :

  1. Meno a priezvisko kandidáta s jeho registračným číslom v SK SP a ASP ( Členská základňa – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk) ).
  2. Označenie kategórie.
  3. Dôvody pre ocenenie, ktoré sú jasné a zrozumiteľné  a musia poukazovať na kritériá podľa článku II.  Smernice o udeľovaní ocenenia SOPRA.
  4. Dátum a miesto návrhu, mená a priezviská navrhovateľa/navrhovateľov s registračným číslom v SK SP a ASP.
  5. Životopis s kontaktnými údajmi navrhovaného.
  6. Vyhlásenie navrhovaného, že bol s návrhom oboznámený a s kandidatúrou súhlasí.

Okrem členov SK SP a ASP, volených orgánov SK SP a ASP a predsedu SK SP a ASP,  môže predkladať návrhy na ocenenie právnická osoba, prípadne fyzické osoby minimálne v počte troch, ktoré profesijne pôsobia v sociálnej oblasti. Navrhovateľ môže v jednom roku navrhnúť len jedného kandidáta.  

Predstavenstvo SK SP a ASP

Príloha:  Smernica o udeľovaní ocenenia SOPRA