Zápisnice zo zasadaní snemu komory

Ustanovujúci snem Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (Bratislava, 18.9.2015):
Zápisnica z ustanovujúceho snemu (18.09.2015)
Protokol o voľbách (18.09.2015)

Zasadnutie snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (Ružomberok, 6.10.2016):
Zápisnica zo zasadnutia snemu (6.10.2016)

Zasadnutie snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (Poprad, 22.11.2017):
Zápisnica zo zasadnutia snemu (22.11.2017)