Zápisnice zo zasadnutí Predstavenstva komory

#1 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (28.10.2015)
#2 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (8.12.2015)
#3 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (19.1.2016)
#4 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (19.2.2016)
#5 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (23.3.2016)
#6 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (22.4.2016)
#7 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (2.5.2016)
#8 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (14.6.2016)
#9 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (24.6.2016)
#10 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (27.7.2016)
#11 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (6.9.2016)
#12 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (23.11.2016)
#13 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (24.1.2017)
#14 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (23.2.2017)
#15 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (19.4.2017)
#16 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (26.5.2017)
#17 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (14.6.2017)
#18 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (6.9.2017)
#19 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (4.10.2017)
#20 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (5.12.2017)
#21 Zápisnic zo zasadnutia Predstavenstva komory (25.1.2018)
#22 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (22.2.2018)
#23 Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva komory (10.4.2018)
#24 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (14.6.2018)

#25 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (6.9.2018)

#26 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (10.10.2018)

#27 Zápisnica rokovania Predstavenstva komory (17.10.2018)

#28 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (25.10.2018)

#29 Zápisnica z rokovania Predstavenstva komory (22.11.2018)