Zápisnice zo zasadaní orgánov komory

Na tejto stránke sa môžete oboznámiť s fungovaním jednotlivých orgánov komory prostredníctvom zápisníc zo zasadaní príslušných orgánov.

Zápisnice zo zasadaní snemu komory

Zápisnice zo zasadaní predstavenstva komory

Zápisnice zo zasadaní dozornej rady komory

Zápisnice zo zasadaní profesijnej rady komory

Zápisnice zo zasadaní disciplinárnej komisie komory