Predseda komory

Dňa 16.10.2018 oficiálnou cestou oznámila Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová – predseda  Slovenskej komory SP a ASP svoju abdikáciu a zároveň sa vzdala členstva v predstavenstve komory. Na základe tejto skutočnosti zastupuje predsedu komory podpredseda PhDr. Peter Seman.

V prípade záujmu môžete predsedu kontaktovať mailom na predseda@socialnapraca.sk alebo na telefónnom čísle 0948 132 841.