Návrh pripomienok k zákonu č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

5. apríla 2020 / Komentáre vypnuté na Návrh pripomienok k zákonu č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Články Z činnosti komory

V roku 2019 sa SKSPaASP zaoberala zmenou zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorá sa týka mnoho sociálnych pracovníkov pôsobiacich na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Jednalo sa o úpravu § 18, § 38 , podľa ktorého sa nároky na všetky opakované peňažné príspevky na kompenzáciu každoročne prehodnocujú v závislosti od príjmu z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Na Slovensku je vyplácané veľké množstvo opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov (§ 38). U všetkých týchto osôb a u ich spoločne posudzovaných osôb sa vždy k 30.6. bežného roku skúmajú všetky príjmy za obdobie celého kalendárneho roku (od 1.1. do 31.12. minulého roka). Je to zaťažujúca administratívna práca pre sociálnych pracovníkov a aj všetkých poberateľov príspevkov.

Najmä v tomto období by sa znížilo očakávajúce hromadné navštevovanie úradov práce, socálnych vecí a rodiny najohrozenejšou skupinou ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov.

Návrh pripomienok k zákonu č. 447/2008 Z.z. si môžete prečítať tu.