Národná bezplatná nonstop telefonická linka pre ženy zažívajúce násilie

18. mája 2019 / Komentáre vypnuté na Národná bezplatná nonstop telefonická linka pre ženy zažívajúce násilie

Články

má snahu doplniť tím poradkýň na bezplatnej telefonickej linke, ktorá je
prioritne určená pre klientky, ktoré zažívajú alebo majú podozrenie, že zažívajú domáce násilie. Prioritou je doplniť tím aj z radov sociálnych pracovníkov. Podrobnejsie informácie najdete na:

V prípade, že by ste mali k pracovnej pozícii záujem získať viac informácií, je možné kontaktovať personalistu uvedeného v priloženom linku, alebo vedúcu nár. linky pre ženy Mgr. Máriu Vitekovú (Maria.Vitekova@ivpr.gov.sk)