Medzinárodná vedecká konferencia: ZDRAVOTNO-SOCIÁLNE A OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ“

27. februára 2019 / Komentáre vypnuté na Medzinárodná vedecká konferencia: ZDRAVOTNO-SOCIÁLNE A OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ“

Konferencie

Slovenská komora SPaASP sa bude spolupodieľať na organizácii pripravovanej medzinárodnej vedeckej konferencie na tému:

ZDRAVOTNO-SOCIÁLNE A OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ. 

Pripravovaná konferencia sa uskutoční 15. 11. 2019 v priestoroch Detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach. Viac informácií nájdete pod nasledujúcim odkazom.