Medzinárodná vedecká konferencia DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A ICH PREVENCIA V KOMUNITE

14. apríla 2018 / Komentáre vypnuté na Medzinárodná vedecká konferencia DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A ICH PREVENCIA V KOMUNITE

Články Z činnosti komory

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti pripravovanú medzinárodnú vedeckú konferenciu

DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A ICH PREVENCIA V KOMUNITE,

ktorá sa bude konať dňa 6. júna 2018 (streda), o 9:30 hod. na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku.

Záštitu nad pripravovanou konferenciou prevzala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Ing. Erika Jurinová a dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pán PaedDr. Peter Krška, PhD.

Viac informácií, vrátane prihlasovacieho formulára, nájdete na stránke podujatia a v priloženej pozvánke.