Medzinárodná vedecká konferencia

25. septembra 2019 / Komentáre vypnuté na Medzinárodná vedecká konferencia

Konferencie Vzdelávanie

15. NOVEMBER 2019

Vás pozývame na 

na VI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu

ZDRAVOTNO-SOCIÁLNE A OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ

Miesto konania konferencie: AULA č. 106 VYSOKEJ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, Detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku, Partizánska 23, Michalovce. Viac informácií nájdete nižšie.