Mapovanie požiadaviek sociálnych pracovníkov na ďalšie vzdelávanie

26. apríla 2022 / Komentáre vypnuté na Mapovanie požiadaviek sociálnych pracovníkov na ďalšie vzdelávanie

Z činnosti komory Zo sveta sociálnej práce

Vážené kolegyne a kolegovia, sociálne pracovníčky a pracovníci,


obraciam sa na Vás, z pozície zástupkyne Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce vo Výbore pre odborné vzdelávanie a prípravu Rady vlády SR pre duševné zdravie, s prosbou o spracovanie krátkeho dotazníka. Je zameraný na mapovanie konkrétnych požiadaviek na ďalšie vzdelávanie v otázkach Vašej praxe v starostlivosti o duševné zdravie. Zisťovanie nadväzuje na dotazník spracovaný v novembri minulého roka a je súčasťou procesu analýzy vzdelávacích potrieb odborníkov a odborníčok v oblasti starostlivosti o duševné zdravie mimo rezort zdravotníctva, ktoré koordinuje Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie Rady vlády SR pre duševné zdravie. Jeho výsledky budú slúžiť ako základné východisko pri formulovaní konkrétnych dotačných výziev na posilnenie Vašich odborných kapacít (v rámci reformy duševného zdravia v súlade s komponentom 12 Plánu obnovy a odolnosti), ktoré by mali byť pre Vás k dispozícii už tento rok.

Uvedomujem si, ako sociálna pracovníčka, že máte v súčasnosti mnoho povinností. Verím však, že si dokážete nájsť chvíľu na vyplnenie dotazníka (3-5 minút), keďže Vaše odpovede pomôžu adresnosti a konkrétnosti reálnych dotačných schém v tejto oblasti.

Ďakujem,
doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., členka Výboru pre odborné vzdelávanie a prípravu Rady vlády SR pre duševné zdravie, zástupkyňa Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

DOTAZNÍK TU