Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zameraním na mladých ľudí so znevýhodnením

17. mája 2016 / Komentáre vypnuté na Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zameraním na mladých ľudí so znevýhodnením

Články Zo sveta sociálnej práce

volunteerAj tento rok organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií otvorené akreditované tréningy Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí.

V Bratislave bude tréning v termíne 13 – 16.júna 2016. Viac informácií nájdete v pozvánke. Možnosť prihlásiť sa je do 27.mája 2016.

Realizácia vzdelávania je súčasťou projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.