Predsedníčka komory

Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová

Má vyštudovanú Vysokú školu ekonomickú, ako aj odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V sociálnej oblasti začala pôsobiť od roku 1980. Od začiatku sa venovala sociálnym problémom starších ľudí – seniorov a osôb so zdravotným postihnutím vrátane detí. Neskôr pracovala aj ako ekonómka odboru sociálnych vecí okresu Komárno. Po spoločenských zmenách v roku 1989 bola vedúcou oddelenia sociálnych vecí obvodného úradu. V rokoch 2007 až 2011 pracovala v samospráve ako vedúca oddelenia sociálnych vecí mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Neskôr pracovala na odbore sociálnych služieb MPSVR SR, kde pripravovala metodiku uplatňovania zákona o sociálnych službách. Posledné tri roky pôsobila v Implementačnej agentúre MPSVR SR najprv v rámci implementácie národného projektu Komunitné centrá a od roku 2016 ako garant odborných aktivít národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.