Kontakt

Sídlo Slovenskej komory SP a ASP a zároveň adresa pre doručovanie písomností je:
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
Mail: komora@socialnapraca.sk

Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4301 7093
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontakt na predsedu komory:
Mgr. Peter Kulifaj
Tel: 0948 132 841
Mail: peter.kulifaj@socialnapraca.sk

Kontakt na tajomníčku komory:
Mgr. Martina Gymerská
Tel: 0948 758 323
Mail: tajomnik@socialnapraca.sk

Kontakt na ekonómku komory:
Ing. Stanislava Dräxlerová
Tel: 0948 772 406
Mail: ekonomka@socialnapraca.sk