Konferencia AKTIVIZACIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY

25. júla 2017 / Komentáre vypnuté na Konferencia AKTIVIZACIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY

Články Zo sveta sociálnej práce

V dňoch 21. – 22. septembra 2017 sa v Bratislave uskutoční IX. medzinárodná vedecká konferencia s názvom AKTIVIZÁCIA SENIOROV  A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY  V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY.

Všetky potrebné informácie a celý program konferencie nájdete v pozvánke.

Prehľad workshopov:

ŠTVRTOK

➡ Využitie biomarkerov demencií v bežnej klinickej praxi │ MUDr. Mária Králová, CSc. (SK)

➡ Alzheimerova choroba a stres │ Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD. (SK)

➡ Dysfágia u pacientov s Alzheimerovou chorobou │ PaedDr. Barbora Bunová, PhD. (SK)

➡ Projekt ADAM : Skríning kognitívnych funkcií v Slovinsku │ M.D. Zvezdan Pirtošek, Ph.D. (SLO)

➡ Vybudujte si rezervnú mozgovú kapacitu │ Mgr. Petra Hirtlová PhD. (CZ)

➡ Vedenie a podpora rodín s chorým členom  na Alzheimerovu chorobu – Podporná skupina v praxi │ PaedDr. Mária Čunderlíková, Mgr. Mária Wirth PhD. (SK)

➡ Podpora kontinencie u ľudí s demenciou │ Jacqueline Dennis, MBA, Heather Edwards MSc. (GB)

➡ Postup neurologickopsychologického vyšetrenia  pri miernej kognitívnej poruche │ Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, PhD. (CZ)

➡ Ako pracovať so stresom pri opatrovaní │ Mgr. Michaela Nováková, Mgr. Simona Krakovská (SK)

➡ Ľudská ruka a jej využitie pri Arteterapii so seniormi (… alebo … priložme RUKU k dielu …) │ Mgr. Marián Chochol (SK)

➡ Burza techník expresívnych terapií │ Mgr. Petra Brandoburová PhD., Mgr. Hana Zigmundová (SK)

➡ Predýchajme demenciu jógou │ Ing. Alena Malaschitzová

➡ Inšpirácie pre zábavnejšiu a záživnejšiu rozcvičku │ Mgr. Adriana Tóthová

 

PIATOK

➡ Mám Alzheimerovu chorobu – moja osobná výpoveď │ Nina Baláčková (CZ)

➡ Ochrana práv pacienta s demenciou a jeho rodiny │ PhDr. Mária Lévyová (SK)

➡ Výhody a úskalia špecializovaného oddelenia pre pacientov s demenciou v zariadení sociálnych služieb. Skúsenosti so starostlivosťou v špecializovanom zariadení Dominik, Nová Baňa │ PhDr. Erika Sučanská (SK)

➡ Zámery MPSVR v pripravovanej novele zákona o sociálnych službách │ Mgr. Lýdia Brichtová PhD. (SK)

➡ Smútkové poradenstvo pre rodinu človeka s demenciou │ PhDr. et Mgr. Nadežda Špatenková PhD. (CZ)

➡ Smiech nepozná vek │ Mgr. Okoličányiová Eva, Mgr.art. Kecskésová Marika (SK)

➡ Úloha sestry pri hodnotení  funkčného stavu pacienta s demenciou │ MUDr. Jana Hoozová (SK)

➡ Kognitívno-komunikačné problémy pacienta s demenciou │ Mgr. Júlia Hladká PhD. (SK)

➡ Je možné znížiť riziko vzniku demencie? │ Mgr. Simona Krakovská (SK)

 

Viac informácií získate na telefónnom čísle: (02) 62 41 41 43; e-mailovej adrese: vzdelávanie@centrummemory.sk; prípadne na www.centrummemory.sk alebo www.alzheimer.sk.