Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci

25. apríla 2018 / Komentáre vypnuté na Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci

Články Z činnosti komory

Milí priatelia,

Pozývame Vás na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci,

ktorá sa bude konať dňa 26. apríla 2018

v priestoroch Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 48.

Bližšie informácie, program, aj prihlášku nájdete na tejto stránke.