Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti

23. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti

Články Zo sveta sociálnej práce

Vážené kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na Interdisciplinárnu konferenciu o inováciách v zdravotnej starostlivosti (IHCO), ktorú organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s partnermi: MPSVaR, MV SR, MZV SR, VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, SKCH, Kanceláriou SZO, SPAY Platformou a ďalšími miestnymi a zahraničnými partnermi z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Švédska, Veľkej Británie, USA, a i.

Konferencia sa uskutoční dňa 15.03.2017 v Bratislave, v Grand hotel Pressbug**** na Antolskej ulici č. 2.

Dňa 16.03.2017 podujatie bude pokračovať workshopmi v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave na Limbovej 2.

Pre viac informácií kliknite na: http://www.healthconferences.eu.