Inštitút pre výskum práce a rodiny obsadzuje pozície do špecializovaného vzdelávacieho programu

12. decembra 2022 / Komentáre vypnuté na Inštitút pre výskum práce a rodiny obsadzuje pozície do špecializovaného vzdelávacieho programu

Infoservis SK SPaASP

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti aktuálnu ponuku Inštitútu pre výskum práce a rodiny na pozície expertov a lektorov v rámci špecializovaného vzdelávacieho programu. Viac informáciu na relevantných webových stránkach:

Sociálna kuratela lektor:

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1990893/lektor-ka-specializacnych-vzdelavacich-programov

Sociálna kuratela expert :

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1990894/expert-ka-specializacnych-vzdelavacich-programov

Sociálna posudková činnosť lektor:

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1990873/lektor-ka-specializacneho-vzdelavacieho-programu

Sociálna posudková činnosť expert:

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1990872/expert-ka-specializacneho-vzdelavacieho-programu