ZMLUVY

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uzatvorených zmluvách:

Mandatna zmluva_ zo dňa 08.01.2018 EDIO, s.r.o.

Mandatna zmluva_ zo dňa 08.01.2018 Martin Borecký

Darovacia_zmluva_ zo dňa 22.1.2018, Jarmila Pagáčová

Darovacia zmluva zo dňa 16.3.2017, Silvia Sovová

Príkazná zmluva č. PKZ-1/2017 – PS1/1 zo dňa 7.3.2017; Mgr. Katarína Mažárová

Zmluva o výpomoci č. ZV-1/2017 – CK1 zo dňa 11.1.2017; Michal Kostroš

Zmluva o výpomoci č. ZV-1/2017 – CK2 zo dňa 11.1.2017; Ondrej Pos

Zmluva o nájme č. 2016 – 4 zo dňa 00.11.2016; GAUDEAMUS, zariadenie komunitnej rehabilitácie

Zmluva o výpomoci č. SK-1/2016 zo dňa 20.10.2016; Milan Lackovič

Zmluva o spolupráci č. EPSP-1/2016 zo dňa 13.10.2016; Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska

Zmluva o spolupráci č. LS-1/2016 zo dňa 20.9.2016; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zmluva o výpomoci č. OK-1/2016 zo dňa 1.9.2016; Richard Lutzbauer

Príkazná zmluva č. NK-10/2016 zo dňa 17.8.2016; PhDr. Helena Woleková, PhD.

Príkazná zmluva č. NK-07/2016 zo dňa 17.8.2016; prof. PhDr. Gabura Ján, CSc.

Príkazná zmluva č. NK-04/2016 zo dňa 17.8.2016; Mgr. Katarína Mažárová

Príkazná zmluva č. NK-03/2016 zo dňa 17.8.2016; PhDr. Petra Melikantová, PhD.

Príkazná zmluva č. NK-01/2016 zo dňa 17.8.2016; PhDr. Soňa Holúbková

Príkazná zmluva č. NK-06/2016 zo dňa 15.8.2016; Mgr. Peter Kulifaj

Príkazná zmluva č. NK-02/2016 zo dňa 15.8.2016; Mgr. Marek Roháček

Príkazná zmluva č. OK-01/2016 zo dňa 15.8.2016; Mgr. Karina Andrášiková

Príkazná zmluva č. OK-02/2016 zo dňa 15.8.2016; Mgr. Denisa Nincová

Príkazná zmluva č. OK-03/2016 zo dňa 15.8.2016; Mgr. Ivan Mako

Príkazná zmluva č. OK-04/2016 zo dňa 15.8.2016; Mgr. Marek Roháček

Príkazná zmluva č. OK-05/2016 zo dňa 15.8.2016; Mgr. Ingrid Doležalová

Príkazná zmluva č. OK-06/2016 zo dňa 15.8.2016; PhDr. Jana Mazalánová

Príkazná zmluva č. OK-07/2016 zo dňa 15.8.2016; Mgr. Peter Kulifaj

Príkazná zmluva č. OK-08/2016 zo dňa 15.8.2016; Mgr. Petra Závacká

Príkazná zmluva č, OK-09/2016 zo dňa 15.8.2016; PhDr. Petra Balážiová, PhD.

Príkazná zmluva č. OK-10/2016 zo dňa 15.8.2016; Mgr. Pavol Sabela

Zmluva o spolupráci č. KP-1/2016 zo dňa 18.7.2016; Trojlístok, n. o.

Zmluva o pripojení č. 2160002883 zo dňa 13.6.2016; RadioLAN spol, s. r. o.

Zmluva o nájme 11 – 2015 (1. – 8.) zo dňa 10.5.2016; GAUDEAMUS, zariadenie komunitnej rehabilitácie

Zmluva o výpomoci č. CK-3/2016 zo dňa 1.5.2016; Miloš Kriva

Zmluva o spolupráci č. SDSP-3/2016 zo dňa 18.3.2016; Mesto Žiar nad Hronom

Zmluva o výpomoci č. SDSP-2/2016 zo dňa 15.3.2016; Mgr. Zuzana Spišiaková

Zmluva o výpomoci č. SDSP-1/2016 zo dňa 15.3.2016; Branislav Oláh

Zmluva o spolupráci č. SDSP-5/2016 zo dňa 3.3.2016; SOCIÁLNY PREŠOV, o.z.

Zmluva o spolupráci č. SDSP-4/2016 zo dňa 3.3.2016; Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Zmluva o spolupráci č. SDSP-2/2016 zo dňa 3.3.2016; Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Zmluva o spolupráci č. SDSP-1/2016 zo dňa 3.3.2016; Informačný a vzdelávací inštitút

Zmluva o výpomoci č. CK-2/2016 zo dňa 1.3.2016; Boris Gymerský

Zmluva o nájme č. 2016-1 zo dňa 1.3.2016; GAUDEAMUS, zariadenie komunitnej rehabilitácie

Zmluva o nájme č. 2016-2 zo dňa 1.3.2016; GAUDEAMUS, zariadenie komunitnej rehabilitácie

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 4GZM1011871/16 zo dňa 27.1.2016; SWAN, a. s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.1.2016; O2 Slovakia, s. r. o.

Zmluva o bežnom účte zo dňa 27.1.2016; Tatra banka, a. s.

Zmluva o výpomoci č. CK-1/2016 zo dňa 11.1.2016; Mgr. Peter Kulifaj

Zmluva o nájme č. 2015 – 7 zo dňa 20.11.2015; GAUDEAMUS, zariadenie komunitnej rehabilitácie

Zmluva o bežnom účte zo dňa 12.10.2015; Tatra banka, a. s.

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu činnosti Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na roky 2015 až 2017; Reg. Číslo: 20274/2015-M_OÚ, Záz. Číslo: 49814/2015