OBJEDNÁVKY

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o vystavených objednávkach:

Vystavené_objednávky_Slovenská Komora SP a ASP_MAREC_2017

Vystavené objednávky Slovenská Komora SP a ASP JÚL 2017