FAKTÚRY

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 50012592) ako osoba povinná (§ 2, ods. 2) sprístupňovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá informácie o uhradených faktúrach:

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_október 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_september 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_august 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP júl 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP jún 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_máj_2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_apríl_2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_marec_2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_február 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_január 2018

Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_december_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_november_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_október_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_september_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_august_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_júl_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_jún_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_máj_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_apríl_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_marec_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_február_2017
Prijaté faktúry_Slovenská Komora SP a ASP_január_2017
Prijaté faktúry_Slovenska Komora SP a ASP_december_2016
Prijaté faktúry_Slovenska Komora SP a ASP_november_2016
Prijaté faktúry_Slovenska Komora SP a ASP_október_2016
Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_september_2016
Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_august_2016
Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_júl_2016
Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_jún_2016
Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_máj_2016
Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_apríl_2016
Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_marec_2016
Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_február_2016
Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_január_2016
Prijaté faktúry_Slovenská komora SP a ASP_október-až-december_2015