Pracovné ponuky

Táto časť našej stránky vytvára priestor pre zverejňovanie pracovných ponúk na obsadenie pozície sociálneho pracovníka / asistenta sociálnej práce.

Záujemcovia z radov zamestnávateľov, ktorí máte záujem zverejniť voľné pracovné miesto pre sociálnych pracovníkov / asistentov sociálnej práce, môžete tak urobiť na adrese tajomnik@socialnapraca.sk

Formulár ponuky pracovného miesta si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Pracovné ponuky nájdete aj na našom Facebooku.


Chcete dostávať e-mailom informácie o najnovších pracovných ponukách, ktoré budú zverejnené na našej stránke? Zadajte svoj e-mail a my Vás budeme o všetkých nových ponukách informovať ako prvých.


 

AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY

IA MPSVR SR vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Viac info nájdete na tomto odkaze.


 

ARCHÍV

Slovenská komora SP a ASP, 15.5.2018 – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce tajomníka na výkon agendy súvisiacej s činnosťou komory. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta – Ponuka prace_tajomnik_komora

➡ CSS NARUČ Senior&Junior, Bratislava, 13.4.2018 – Centrum sociálnych služieb NARUČ Senior&Junior hľadá do svojho tímu posilu – sociálneho pracovníka. Viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka Rimavská Sobota, 3.4.2018 – občianske združenie SPDDD Úsmev ako dar hľadá do svojho tímu posilu – sociálneho pracovníka / psychológa, viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o., Banská Bystrica, 16.3.2018 – nezisková organizácia hľadá do svojho tímu posilu – odborného poradcu, viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Občianske združenie PERSONA, Bratislava, 15.3.2018, Občianske združenie PERSONA prijme do svojho tímu posily na tri pracovné pozície v rámci projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl:
Koordinátor odborných aktivít
Odborný garant
Projektovo – finančný manažér
Detailný popis pracovných pozícii a ďalšie informácie nájdete po kliknutí na dané pracovné pozície.

➡ OZ VAGUS, Bratislava, 13.3.2018 – Občianske združenie VAGUS hľadá terénneho sociálneho pracovníka/čku. Viac info na https://www.profesia.sk/praca/oz-vagus/O3334001

➡ Autistické centrum Andreas hľadá kvalifikovanú osobu do svojho tímu s možným nástupom od 2. januára 2018. Viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Združenie STORM hľadá do svojho tímu 2 sociálnych pracovníkov/sociálne pracovníčky s nástupom od 1. januára 2018. Viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Občianske združenie KASPIAN hľadá do svojho tímu posilu na veľmi zaujímavú pracovnú pozíciu.

➡ TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ PREDĹŽENÝ – Pracovná ponuka na pozíciu koordinátor/-ka v národnom projekte „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“. Viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Rodinné centrum Slunce, Komárno, 30.10.2017 – Rodinné centrum Slunce hľadá do svojho tímu posilu – odborného garanta komunitného centra, viac info v prílohe.

➡ Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka Rimavská Sobota, 27.9.2017 – občianske združenie SPDDD Úsmev ako dar hľadá do svojho tímu posilu – odborného garanta komunitného centra, viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Občianske združenie Proti prúdu hľadá dvoch ľudí na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka/pracovníčky. Bližšie info nájdete na ich webovej stránke.

➡ ASSP hľadá človeka, ktorý má vyštudovanú sociálnu prácu a zaujíma ho práca s rodinou – do svojho tímu hľadajú sociálneho pracovníka/sociálnu pracovníčku na plný úväzok s nástupom od 1.10.2017. Ak Vás ponuka zaujala a chceli by ste bližšie informácie, pošlite mail aj so svojím životopisom na: kristina.mozesova[zavinac]assp.sk.

➡ Občianske združenie Mládež ulice hľadá do svojho tímu posily až na tri pracovné pozície:

⇒ Pracovník/čka s mládežou, resp. sociálny pracovník/čka – program práce s mládežou, rodinami a komunitami
⇒ Sociálny pracovník/čka
⇒ Sociálny pracovník/čka – program prevencie radikalizácie a extrémizmu

Detailný popis pracovných pozícii a ďalšie informácie o výberovom konaní nájdete na tomto odkaze. Uzávierka prijímania „prihlášok“ je predĺžená do 18. augusta 2017.

➡ Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar , pobočka Rimavská Sobota, 3.7.2017 – občianske združenie SPDDD Úsmev ako dar hľadá do svojho tímu posilu – odborného garanta komunitného centra, viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov hľadá do svojho tímu sociálneho pracovníka/sociálnu pracovníčku na polovičný úväzok na prácu s rodinou v prirodzenom prostredí v Bratislave. Ak máte záujem stať sa súčasťou ich profesionálneho tímu, viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Obecný úrad Tomášov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Bližšie detaily a viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas materskej dovolenky. Bližšie detaily a viac info nájdete na tomto odkaze.

➡ Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka Rimavská Sobota, 6.6.2017 – občianske združenie SPDDD Úsmev ako dar hľadá do svojho tímu posilu – sociálneho pracovníka. SPDDD Úsmev ako dar pracuje s rodinami v kríze, snaží sa predchádzať vyňatiu dieťaťa do detského domova, pracuje s mladými dospelými po odchode z detského domova na ich zaradení do spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníkom pracuje s deťmi v detských domovoch a pod. Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch – Hladame kolegu_usmev a SPDDD Úsmev ako dar_sociálny pracovník pracovná ponuka.

➡ Slovenská humanitná rada hľadá Sociálneho pracovníka (aj bez praxe) do pobytového tábora Rohovce. Nástup ASAP, viac info o pozícii a mzde nájdete na tomto odkaze.

➡ Nezisková organizácia PLAMIENOK n.o., Bratislava, 24.5.2017 – Nezisková organizácia PLAMIENOK n.o. so sídlom v Bratislave, Zadunajská 6/A, ponúka pracovné miesto na pozíciu sociálneho pracovníka. PLAMIENOK n.o. zamestnáva zdravotné sestry, lekárov, sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí sa starajú o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v ich domácom prostredí. V Poradenskom centre sprevádza rodiny po strate a ponúka odborné poradenstvo a pomoc. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente – PLAMIENOK_sociálny pracovník pracovná ponuka

➡ OZ VAGUS, Bratislava, 2.5.2017 – Občianske združenie VAGUS hľadá terénneho sociálneho pracovníka/čku. Bližšie informácie nájdete na stránke http://www.profesia.sk/praca/oz-vagus/O3032572

➡ OZ Odyseus, Bratislava 21.04.2017 – Občianske združenie Odyseus hľadá koordinátora /koordinátorku programu Sociálna asistencia. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta ponuka prace_koordinator_SA.

➡ OZ Odyseus, 21.04.2017 – Občianske združenie Odyseus hľadá Office asistenta/asistentku. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta ponuka prace_office asistent.

➡ ÚPSVR Senec, 12.12.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senec hľadá sociálneho pracovníka (aj bez praxe). Nástup od 1.1.2017. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo u riaditeľky úradu, p. Renáty Záreckej. Kontaktné údaje: renata.zarecka@upsvr.gov.sk, 02/2045 3600, 02/2045 3601, 02/2045 3602

➡ Slovenská komora SP a ASP, 7.12.2016 – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce hľadá koordinátora interných projektov na výkon agendy súvisiacej s činnosťou komory. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta ponuka-prace_koordinator-internych-projektov_komora.

➡ Slovenská komora SP a ASP, 7.12.2016 – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce hľadá koordinátora PR na výkon agendy súvisiacej s činnosťou komory. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta ponuka-prace_koordinator-pr_komora.

➡ OZ VAGUS, 25.8.2016 – Občianske združenie VAGUS hľadá sociálneho poradcu integračného programu. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta OZ Vagus_pracovna ponuka_25_8_2016.

➡ ÚPSVR Senec, 11.8.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senec hľadá sociálneho pracovníka na oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo riaditeľky úradu, p. Renáty Záreckej. Kontaktné údaje: renata.zarecka@upsvr.gov.sk, 02/2045 3600, 02/2045 3601, 02/2045 3602

➡ FAMILIARIS o.z., Svit, 15.7.2016Občianske združenie Familiaris hľadá do svojho tímu projektového manažéra. Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventov. Záujemcovia si môžu bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste naštudovať v priloženej pracovnej ponuke FAMILIARIS_pracovna_ponuka_15_07_2016

➡ FAMILIARIS o.z., Svit, 13.7.2016Občianske združenie Familiaris hľadá do svojho tímu opatrovateľku pre prácu v teréne (domácnosť klienta). Záujemcovia si môžu bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste naštudovať v priloženej pracovnej ponuke FAMILIARIS_pracovna_ponuka_13_07_2016.

➡ Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves, 23.6.2016Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves hľadá do svojho tímu sociálnu pracovníčku / sociálneho pracovníka na oddelenie sociálnych služieb. Záujemcovia si môžu bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste naštudovať na stránke http://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/vyberove-konania/vyberove-konanie-oddsocveci-socpracovnik/

➡ Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava, 31.3.2016 – IA MPSVaR SR si Vás dovoľuje informovať o nasledovných voľných pracovných pozíciách v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len „NP PVSSKIKÚ“).

» Expert/-kahttp://www.profesia.sk/praca/implementacna-agentura-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky/O2492156

» Koordinátor/-kahttp://www.profesia.sk/praca/implementacna-agentura-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky/O2492088

» Garant/-ka odborných aktivíthttp://www.profesia.sk/praca/implementacna-agentura-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky/O2492053

V prípade záujmu, bližšie informácie nájdete na priložených linkoch.

➡ Detský domov Poprad, 15.3.2016Detský domov Poprad, so sídlom v Poprade, Pavlovova ul. 4375/11, ponúka pracovné miesto na pozíciu sociálnej pracovníčky Centra pomoci profesionálnym rodičom. Náplňou práce je aplikácia Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOD a SK v platnom znení, Zákona č. 36/2005 Z.z. Zákon o rodine, aplikácia štandardov práce s profesionálnym rodičom a deťmi umiestnenými v profesionálnych rodinách.
O pracovné miesto sa môžete uchádzať do 18.3.2016. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente – DD_Poprad_pracovna_ponuka_15_03_2016

➡ Nezisková organizácia PLAMIENOK n.o., Bratislava, 8.3.2016Nezisková organizácia PLAMIENOK n.o. so sídlom v Bratislave, Zadunajská 6/A, ponúka pracovné miesto na pozíciu sociálneho pracovníka. PLAMIENOK n.o. zamestnáva zdravotné sestry, lekárov, sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí sa starajú o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v ich domácom prostredí. V Poradenskom centre sprevádza rodiny po strate a ponúka odborné poradenstvo a pomoc.
O pracovné miesto sa môžete uchádzať do 31.3.2016. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente – PLAMIENOK_pracovna_ponuka_08_03_2016.

➡ Občianske združenie Odyseus, Bratislava, 16.2.2016Občianske združenie Odyseus, so sídlom v Bratislave, Haanova 10 ponúka pracovné miesto na pozíciu asistenta/ky programu Chráň sa sám. Program Chráň sa sám je zmeraný na poskytovanie nízkoprahových služieb, vychádzajúcich z prístupu harm reduction, injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim najmä v pouličnom sex-biznise.
O pracovné miesto sa môžete uchádzať do 29.2.2016. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente – Odyseus_pracovna_ponuka_16_02_2016.