Pracovné ponuky

Táto časť našej stránky vytvára priestor pre zverejňovanie pracovných ponúk na obsadenie pozície sociálneho pracovníka / asistenta sociálnej práce. Záujemcovia z radov zamestnávateľov, ktorí máte záujem zverejniť voľné pracovné miesto pre sociálnych pracovníkov / asistentov sociálnej práce, môžete tak urobiť na adrese tajomnik@socialnapraca.sk
Formulár ponuky pracovného miesta si môžete stiahnuť TU.

AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY

OZ Odyseus, 21.04.2017 – Občianske združenie Odyseus hľadá koordinátora /koordinátorku programu Sociálna asistencia. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta ponuka prace_koordinator_SA.

OZ Odyseus, 21.04.2017 – Občianske združenie Odyseus hľadá Office asistenta/asistentku. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta ponuka prace_office asistent.

 

ARCHÍV

ÚPSVR Senec, 12.12.2016 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senec hľadá sociálneho pracovníka (aj bez praxe). Nástup od 1.1.2017. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo u riaditeľky úradu, p. Renáty Záreckej. Kontaktné údaje: renata.zarecka@upsvr.gov.sk, 02/2045 3600, 02/2045 3601, 02/2045 3602

Slovenská komora SP a ASP, 7.12.2016 – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce hľadá koordinátora interných projektov na výkon agendy súvisiacej s činnosťou komory. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta ponuka-prace_koordinator-internych-projektov_komora.

Slovenská komora SP a ASP, 7.12.2016 – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce hľadá koordinátora PR na výkon agendy súvisiacej s činnosťou komory. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta ponuka-prace_koordinator-pr_komora.

OZ VAGUS, 25.8.2016 – Občianske združenie VAGUS hľadá sociálneho poradcu integračného programu. Bližšie informácie nájdete v pripojenej ponuke pracovného miesta OZ Vagus_pracovna ponuka_25_8_2016.

ÚPSVR Senec, 11.8.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senec hľadá sociálneho pracovníka na oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo riaditeľky úradu, p. Renáty Záreckej. Kontaktné údaje: renata.zarecka@upsvr.gov.sk, 02/2045 3600, 02/2045 3601, 02/2045 3602

FAMILIARIS o.z., Svit, 15.7.2016Občianske združenie Familiaris hľadá do svojho tímu projektového manažéra. Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventov. Záujemcovia si môžu bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste naštudovať v priloženej pracovnej ponuke FAMILIARIS_pracovna_ponuka_15_07_2016

FAMILIARIS o.z., Svit, 13.7.2016Občianske združenie Familiaris hľadá do svojho tímu opatrovateľku pre prácu v teréne (domácnosť klienta). Záujemcovia si môžu bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste naštudovať v priloženej pracovnej ponuke FAMILIARIS_pracovna_ponuka_13_07_2016.

Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves, 23.6.2016Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves hľadá do svojho tímu sociálnu pracovníčku / sociálneho pracovníka na oddelenie sociálnych služieb. Záujemcovia si môžu bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste naštudovať na stránke http://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/vyberove-konania/vyberove-konanie-oddsocveci-socpracovnik/

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava, 31.3.2016 – IA MPSVaR SR si Vás dovoľuje informovať o nasledovných voľných pracovných pozíciách v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len „NP PVSSKIKÚ“).

V prípade záujmu, bližšie informácie nájdete na priložených linkoch.

Detský domov Poprad, 15.3.2016Detský domov Poprad, so sídlom v Poprade, Pavlovova ul. 4375/11, ponúka pracovné miesto na pozíciu sociálnej pracovníčky Centra pomoci profesionálnym rodičom. Náplňou práce je aplikácia Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOD a SK v platnom znení, Zákona č. 36/2005 Z.z. Zákon o rodine, aplikácia štandardov práce s profesionálnym rodičom a deťmi umiestnenými v profesionálnych rodinách.
O pracovné miesto sa môžete uchádzať do 18.3.2016. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente – DD_Poprad_pracovna_ponuka_15_03_2016

Nezisková organizácia PLAMIENOK n.o., Bratislava, 8.3.2016Nezisková organizácia PLAMIENOK n.o. so sídlom v Bratislave, Zadunajská 6/A, ponúka pracovné miesto na pozíciu sociálneho pracovníka. PLAMIENOK n.o. zamestnáva zdravotné sestry, lekárov, sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí sa starajú o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v ich domácom prostredí. V Poradenskom centre sprevádza rodiny po strate a ponúka odborné poradenstvo a pomoc.
O pracovné miesto sa môžete uchádzať do 31.3.2016. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente – PLAMIENOK_pracovna_ponuka_08_03_2016.

Občianske združenie Odyseus, Bratislava, 16.2.2016Občianske združenie Odyseus, so sídlom v Bratislave, Haanova 10 ponúka pracovné miesto na pozíciu asistenta/ky programu Chráň sa sám. Program Chráň sa sám je zmeraný na poskytovanie nízkoprahových služieb, vychádzajúcich z prístupu harm reduction, injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim najmä v pouličnom sex-biznise.
O pracovné miesto sa môžete uchádzať do 29.2.2016. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente – Odyseus_pracovna_ponuka_16_02_2016.