Infonews

Na tejto stránke si môžete stiahnuť informačníky, ktoré pravidelne informujú členov o dianí v komore. V prípade, že ste členmi komory a informačníky Vám mailom nechodia, kontaktujte prosím tajomníčku komory na mailovej adrese tajomnik@socialnapraca.sk, aby sme tento problém vyriešili.

newsletter #5 (júl 2017)
newsletter #4
 (jún 2017)
newsletter #3 (máj 2017)
prianie k Svetovému dňu sociálnej práce
(marec 2017)
newsletter #2
(marec 2017)
newsletter #1
(február 2017)
infonews 5/2016
(december 2016)
infonews 4/2016 (august 2016)
infonews 3/2016 (máj 2016)
infonews 2/2016 (apríl 2016)
infonews 1/2016 (február 2016)
infonews 1/2015 (december 2015)