Z činnosti komory

 • Prosím, odsúďte ma

  Sedím nad rozhodnutím súdu, ktorý uznal vinnou sociálnu pracovníčku, kolíznu opatrovníčku. Vraj pochybila a ak by konala inak, Lucka mohla ešte žiť. Generálna prevencia, tak to nazvali. Smútim, zúrim, plačem. Nie preto, že by som ju poznala a vedela – bolo to celé úplne inak. Niekde sa chyba isto stala, množstvo chýb. Zomrelo dieťa. Osamelé, hladné, trpiace […]

  Read more

 • Proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v SR – podporné stanovisko Slovenskej komory SP a ASP

  Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ako profesijná organizácia vyjadruje podporu procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej republike, ktorý je v súlade s napĺňaním základných ľudských práv a slobôd. Práve dodržiavanie ľudských práv, spolu so sociálnou spravodlivosťou, kolektívnou zodpovednosťou a rešpektom k rozmanitosti sú hlavnými princípmi sociálnej práce. Slovensko sa prijatím medzinárodných právnych dokumentov Dohovor o právach osôb so […]

  Read more

 • Pozvánka na zasadnutie snemu Slovenskej komory SP a ASP

  VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENOVIA, VÁŽENÉ HOSŤUJÚCE ČLENKY, VÁŽENÍ HOSŤUJÚCI ČLENOVIA KOMORY Srdečne vás pozývam na zasadnutie snemu komory, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2016 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1A, Aula PF KU). Účastníci snemu budú mať: • zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie, • preplatené cestovné náklady v hodnote cestovného […]

  Read more