Z činnosti komory

 • Svetový deň sociálnej práce 2017

  Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov už vyše tridsať rokov vyhlasuje Svetový deň sociálnej práce. Tento deň pripadá vždy na tretí utorok v mesiaci marec. V tomto roku je týmto dňom 21. marec. Nosnou témou, vyhlásenou Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, je podpora spoločenstva a udržateľnosť životného prostredia. Svetový deň sociálnej práce poukazuje na zmysel sociálnej práce ako plnohodnotnej profesie a zdôrazňuje jej […]

  Read more

 • Sociálna práca v zdravotníctve

  V piatok, 10. marca 2017, zorganizovala Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce pracovné stretnutie odborníkov z rôznych profesií,  zástupcov z radov akademikov, ako aj praktikov. Stretli sa spolu sociálni pracovníci, lekári, psychológovia, zdravotné sestry a spoločne sa venovali riešeniu problematiky výkonu sociálnej práce v zdravotníctve a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR. Cieľom tohto, ako aj […]

  Read more

 • Prosím, odsúďte ma

  Sedím nad rozhodnutím súdu, ktorý uznal vinnou sociálnu pracovníčku, kolíznu opatrovníčku. Vraj pochybila a ak by konala inak, Lucka mohla ešte žiť. Generálna prevencia, tak to nazvali. Smútim, zúrim, plačem. Nie preto, že by som ju poznala a vedela – bolo to celé úplne inak. Niekde sa chyba isto stala, množstvo chýb. Zomrelo dieťa. Osamelé, hladné, trpiace […]

  Read more