Hľadáme supervízorov

6. mája 2016 / Komentáre vypnuté na Hľadáme supervízorov

Články Zo sveta sociálnej práce

supervizia Milí členovia komory.
Predstavenstvo Slovenskej komory SP a ASP rozhodlo o organizovaní otvorených skupinových supervízií pre svojich členov. Na základe Vášho prejaveného záujmu plánujeme zorganizovať dve pilotné otvorené skupinové supervízne stretnutia, jedno v Prešove a jedno v Žiline.
V prípade pozitívnej spätnej väzbe zo strany účastníkov supervíznych stretnutí, plánujeme organizovať takéto stretnutia pravidelne aj v ďalších regiónoch, v ktorých členovia komory o supervízne stretnutia prejavia záujem.

V tejto fáze hľadáme supervízorov, ktorí by takéto otvorené supervízne skupiny viedli.
Kritéria na výber supervízorov sú nasledovné: 1. akreditovaný supervízor v zmysle legislatívnych predpisov, 2. člen komory, 3. skúsenosti so supervíziou.

Milí členovia, ak poznáte medzi sebou supervízorov, ktorí by mohli mať o takúto prácu záujem, prosím, informujte ich o tejto výzve.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na mailovej adrese komora@socialnapraca.sk do 22.5.2016.
Záujemcov prosíme o zaslanie certifikátu o absolvovaní 240 hod. akreditovaného vzdelávania v supervízii, profesijného životopisu a motivačného listu s popisom skúseností s vykonávaním supervízie. Ďakujeme.